جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Nonlinear sensitivity analysis of reinforced concrete frames
 Alireza Habibi, Hamid Moharrami
Finite Elements in Analysis and Design
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64341    1388/12/24   2010/03/15    
Adaptive mesh refinement in polygonal finite elements using clustering technique
 
Finite Elements in Analysis and Design
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169723    1401/06/23   2022/09/14    
چالشهای ائین نامه ارتقا اعضای هیات علمی برای همترازسازی سنجش و ارزیابی بهره وری علمی پژوهشگران رشته موسیقی در ایران
The Challenges of the Regulations for the Promotion of Faculty Members for the Equated Comparison of the Assessment and Evaluation Process of Scientific Productivity of Music Researchers in Iran
 
پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی- پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116900    1398/03/29   2019/06/19    
Morphophysiological changes of Lippia citriodora L. plants to foliar application of polymeric biostimulants under cold stress
 
The 3rd World Congress on the use of Biostimulants in Agriculture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64353    1396/08/27   2017/11/18    
Effect of biostimulants application on leaves and phytochemical traits of Mentha piperitha L. under farm conditions
 
The 3rd World Congress on the use of Biostimulants in Agriculture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64354    1396/08/27   2017/11/18    
Morphological and phytochemical responses of Mentha piperitha L. to foliar application of biostimulants in greenhouse condition
 
The 3rd World Congress on the use of Biostimulants in Agriculture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64355    1396/08/27   2017/11/18    
راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی
Legal Strategies to Protect Public Properties
 حامد کرمی
دانش حقوق عمومی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64356    1396/08/24   2017/11/15    
تحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی
The Analysis of Principle 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran based on the nature of public property
 
دانش حقوق عمومی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116813    1397/12/06   2019/02/25    
اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرات شورای نگهبان
The Authority of the Islamic Ruler in Converting the Penalty of Rajm (Stoning) with Regard to the Guardian Council’s Decisions
 
دانش حقوق عمومی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116677    1394/12/01   2016/02/20    
سازِکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
The Desirable mechanism for religious review of the Supreme Council of Cultural Revolutions enactments by the Jurisconsults of the Guardian Council
 
دانش حقوق عمومی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137728    1399/11/30   2021/02/18    
اولین صفحه...13611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1380 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی