جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مقایسه دیدگاه علما درباره قانون اساسی، مشروعیت ، پارلمان ، اصل و حدود قانونگذاری و اکثریت در دوره مشروطیت
Comparison of the Constitutional and Legitimist Scholars, Concerning the Parliament, the Principle and Limits of Legislation and the Majority
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158505    1400/02/04   2021/04/24    
The Concept of “Defense” in the Holy Qur’an and Hadith
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158403    1399/12/17   2021/03/07    
مطاله تطبیقی نظریه ماده و صورت و نقش ان در جهان شناسی ارسطو و ابن سینا
A Comparative Study on the Theory of Form and Matter and Its Role in Aristotle and Avicennas Cosmology
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148250    1398/03/13   2019/06/03    
منطق تفسیری هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ایران در دعاوی مالیاتی
Interpretive logic of the General Assembly of Iran’s Administrative Justice Court in Taxation lawsuits
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148172    1399/05/01   2020/07/22    
Reflections on the Theory of the Contraction and Expansion of Religious Knowledge
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 147959    1399/07/12   2020/10/03    
تحلیل حقوقی روش های حمایت از سرمایه گذاران خارجی در ملی کردن و سلب مالکیت
Legal Analysis of Supporting Methods of Foreign Investors in Nationalization and Property Confiscation
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148025    1399/07/24   2020/10/15    
پیام¬های پیاده روی اربعین حسینی به مثابه رسانه
Messages of Arbaeen Walking as Media
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137893    1398/09/16   2019/12/07    
کارکردهای سیاسی زیارت در فرهنگ سیاسی تشیع
The “Political Functions” of “Pilgrimage” in Shiite Political Culture
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137894    1399/03/06   2020/05/26    
روند فکری ـ سیاسی جامعه پذیری مغول‌ها در تمدن اسلامی
The Intellectual-Political Process of the Mongols? Socialization in Islamic Civilization
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137944    1398/10/01   2019/12/22    
بررسی چگونگی تصرفات تکوینی انسان کامل در دفع شرور، با تاکید بر اندیشه ابن عربی
Analysis of How the external intervention of the perfect man in repelling evil, with emphasis on the thought of Ibn Arabi
 
حکمت معاصر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158811    1400/06/27   2021/09/18    
اولین صفحه...14011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1420 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی