جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

EvoBank: An evolutionary game solution for Bankruptcy problem
 
Swarm and Evolutionary Computation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158729    1400/06/08   2021/08/30    
اثر مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر فعالیت همولیتیک و ابراز الفاهمولیزین در استافیلوکوکوس اوریوس
Effect of probiotic yeast Saccharomyces cerevisiae on hemolytic activity and expression of alpha-hemolysin in Staphylococcus aureus
 نوید سعیدی، حوریه صادری، پرویز اولیا، سید امین مرعشی
دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84969    1396/11/11   2018/01/31    
مطالعه تاثیر ضد میکروبی عصاره های متانولی و ابی روبیا بر اسینتوباکتر مومانی
Study on Antimicrobial effects of methanolic and aquatiextracts of Rubia tinctroum leaves on Acinetobacter baumanniic
 
دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85154    1396/11/12   2018/02/01    
تعیین میزان ابدوستی اسید های امینه در ناحیه ثابت زنجیره های سبک IgG انسان
Determination of amino acids hydrophilicity in constant region of human IgG light chains
 
دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85503    1396/11/11   2018/01/31    
پیش بینی میزان در دسترس بودن اسید های امینه در زنجیره های سبک ایمونوگلوبولین G انسان
Prediction of accessibility of amino acids in human immunoglobulin G light chains
 
دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85504    1396/11/11   2018/01/31    
بررسی بیوانفورماتیکی پتانسیل واکسن در اسینتوباکتربومانی
Data retrieved from in silico evaluation of vaccine potential of znud protein in acinetobacter baumannii
 
Data in Brief
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137806    1399/04/30   2020/07/20    
مقاله به انگلیسی است
Immunoinformatics design of multivalent chimeric vaccine for modulation of the immune system in Pseudomonas aeruginosa infection
 
Infection,Genetics and Evolution
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158814    1399/07/10   2020/10/01    
The role of TonB-dependent copper receptor in virulence of Acinetobacter baumannii
 
Infection,Genetics and Evolution
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84977    1397/01/01   2018/03/21    
اثر اکسینهای مصنوعی و کینتین بر محتوای پروتیین و رنگیزه های فتوسنتزی جلبک Chlorella sorokiniana
 
زیست شناسی دریا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84978    1396/12/10   2018/03/01    
تبیین و تحلیل ماهیت میان رشته ای اموزش شهروندی در نظام دانشگاهی ایران
Explain and Analyze the Interdisciplinary nature of Citizenship Education In Academic System of Iran
 سولماز نورابادی- محبوبه فناخسرو
پانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران- تربیت شهروندی، چیستی، چرایی و چگونگی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84980    1396/12/16   2018/03/07    
اولین صفحه...14211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1427 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی