جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تبیین مولفه‌های حقوق بشر و تحلیل جایگاه ان در اسناد بالادستی اموزش و پرورش ایران
Explaining the human rights components and analyzing its position in the upstream documents of education in Iran
 
پانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران- تربیت شهروندی، چیستی، چرایی و چگونگی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84981    1396/12/16   2018/03/07    
TPCKچارچوبی برای تلفیق فناوری در برنامه درسی علوم
Technological Pedagogical Content Knowledge, A framework for Integrating Technology into the Curriculum of Science
  محبوبه فناخسرو - سولماز نورابادی
اولین همایش اموزش علوم پایه و فناوری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84982    1396/12/16   2018/03/07    
واکاوی جایگاه و ضرورت برنامه درسی میان رشته ای در کاهش چالش های نظام دانشگاهی در تمدن نوین اسلامی
Analyzing the Position and Necessity of Interdisciplinary Curriculum in Reducing the Challenges of the Academic System in Modern Islamic Civilization
 سولماز نورابادی
سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84984    1396/12/10   2018/03/01    
پذیرش هنجارهای حقوق بشراسلامی در نظم حقوقی بین المللی: چشم اندازها و دشواریها
Coexistence of the Norms of Islamic Human Rights and International Law: Prospects and Complications
 
سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85671    1397/06/01   2018/08/23    
تبیین مولفه های تمدن نوین اسلامی از منظر مقام معظم رهبری و تحلیل جایگاه ان در اسناد بالادستی اموزش و پرورش
 
سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85694    1396/12/10   2018/03/01    
پذیرش هنجارهای حقوق بشر اسلامی در نظم حقوقی بین المللی
Admittance of Islamic Human Rights Norms in the International Law Order
 
سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85191    1396/12/10   2018/03/01    
علم )ساینس( اسلامی شرط گذر از حاکمیت تمدن ماتریالیستی به تمدن نوین اسلامی
...Islamic science
 
سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85229    1396/12/25   2018/03/16    
تاثیر » همای رحمت « بر قدرت و استقامت عضلانی و نقش ان در تمدن نوین اسلامی
the effect of Homaie Rahmat ....
 
سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85230    1396/12/24   2018/03/15    
تاثیر محور بر عملکرد شناختی و خشم در کودکان و نقش ان در تمدن نوین اسلامی
othe effect of MEHVAR
 
سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85232    1396/12/24   2018/03/15    
بررسی پاسخ فشارخون و نبض به تمرین » یا صبور « و جایگاه ان در تمدن نوین اسلامی
the reaction of blood pressure ...
 
سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85233    1396/12/24   2018/03/15    
اولین صفحه...14211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1428 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی