جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تنوع ژنتیکی و روابط صفات زراعی گندم دوروم تحت دو رزیم ابی
genetic variation and interrelationship of agronomic characters in durum wheat under twi constructing water regims
 امیرمحمد ناجی، رضا طالبی وفرزاد فیاض
Brazilian Archives of Biology and Technology
Endnote  XML  Paper ID : 4221    1389/04/24   2010/07/15    
مدیریت ایده در نگاهی فرایندی
 سعید صفری
هفتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4222    1388/12/08   2010/02/27    
داشبورد عملکرد،سنجش ،نظارت و مدیریت کسب و ک
 سعید صفری
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4223    1389/02/30   2010/05/20    
استراتژی RFID به عنوان ابزاری موثر در بهبود عملکرد سازمان: با تاکید بر مدیریت زنجیره تامین
 سعید صفری
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4224    1389/02/30   2010/05/20    
ارزیابی کارایی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی در شعب بانک سپه
 سعید صفری
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4225    1389/02/30   2010/05/20    
بررسی عوامل موثر بر ارتقا اثربخشی دوره های اموزشی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران)
 مهدی سبحانی نژاد
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
Endnote  XML  Paper ID : 4226    1388/12/01   2010/02/20    
بررسی تاثیرات نوع نیاز بر تمایل کارکنان به کارافرینی سازمانی(مطالعه موردی : ستاد مرکزی شرکت ملی نفت ایران)
 محمد محمدی، عبدالرضا بیگی نیا، سعید صفری
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
Endnote  XML  Paper ID : 5963    1389/10/01   2010/12/22    
بررسی تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر عوامل تقویت کننده بهره وری منابع انسانی
The effect of the adoption of information technology to enhance the productivity of human resources
 سعید خدامرادی، مسلم حقی
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9709    1394/04/10   2015/07/01    
بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی کار افرینانه کارکنان و بهره وری نیروی انسانی
Examine the relationship between personality characteristics and productivity of employees working Ghrynanh manpower
 سیداحمد حسینی، کریمیان و حیاتی
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
Endnote  XML  Paper ID : 6010    1390/09/30   2011/12/21    
بررسی رابطه ساختار سازمانی باهوش سازمانی
 عبدالرضا بیگی نیا، سیدمهدی الوانی، صادق همتی مهاجر
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6191    1390/03/30   2011/06/20    
اولین صفحه...601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 612 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی