جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات
 عبدالعلی توجهی، محمد هادی توکل پور
پژوهشنامه حقوق اسلامی - معارف اسلامی و حقوق - اندیشه صادق سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10306    1390/06/28   2011/09/19    
منع مجازات مضاعف ،ارا، و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در ارا مراجع عظام تقلید
 عبدالعلی توجهی، مهدی قربانی قلجو
پژوهشنامه حقوق اسلامی - معارف اسلامی و حقوق - اندیشه صادق سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10324    1388/05/02   2009/07/24    
حریم خصوصی ارتباطات (مطالعه در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)
 
پژوهشنامه حقوق اسلامی - معارف اسلامی و حقوق - اندیشه صادق سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42940    1393/07/23   2014/10/15    
عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارات
 عبدالعلی توجهی، امیر اعتمادی
پژوهشنامه حقوق اسلامی - معارف اسلامی و حقوق - اندیشه صادق سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84790    1394/02/27   2015/05/17    
بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز(مطالعه موردی شهرداری مشهد)
 یوسف رمضانی، علی حسین کشاورزی
دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4471    1388/11/11   2010/01/31    
چالشهای مربوط به فرایندهای راهبردی و تاکتیکی مدیریت دانش در سازمانها
Challenges of strategic and tactical processes of knowledge management in organizations
 علی حسین کشاورزی
سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6177    1390/06/27   2011/09/18    
بررسی رشد و عملکرد چهار رقم سویا در تاریخ های کشت در افغانستان
Growth and yield of soybean cultivars on Afghan culture
 احمد جاوید پویش احمدی، مجید امینی دهقی، حسن حبیبی، مطلب حسین پور
سومین سمینار بین اللملی دانه های روغنی و روغن های خوراکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4264    1389/10/01   2010/12/22    
بررسی عملکرد و درصد روغن چهار رقم سویا در تاریخ های کشت در اب و هوای استان هرات، افغانستان
Evaluation of oil and four varieties of soybeans grown on the weather in Herat Province, Afghanistan
 مطلب حسین پور، مجید امینی دهقی، حسن حبیبی
سومین سمینار بین اللملی دانه های روغنی و روغن های خوراکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4265    1389/10/01   2010/12/22    
بررسی پارامترهای عملیات مدیریت بقایای گیاهی و روش های خاک ورزی بر روی برخی پارامترهای بیولوژیک تثبیت کننده نیتروژن
study and managing the plant residue on biological nitrogen fixation of soil
 سهراب سهرابی لطف ابادی، حسن حبیبی
سومین سمینار بین اللملی دانه های روغنی و روغن های خوراکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5937    1389/10/01   2010/12/22    
سراغاز دانش رنگ شناسی در تمدن اسلامی تا پایان سده ششم هجری
 محسن مراثی، حبیب الله ایت اللهی
تاریخ علم
Endnote  XML  Paper ID : 6593    1389/12/01   2011/02/20    
اولین صفحه...601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 618 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی