جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

خاموش سازی ژن فیتوئن دساچوراز با استفاده از هتروژن pds ارابیدوپسین با استفاده از روش VIGS
 محمدرضا افتخاریان قمصری، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری، سیدعلی حسینی تفرشی،شکیبا درویش علیپور
همایش ملی گیاهان داروییmedicinal plants national cogeress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5061    1389/12/11   2011/03/02    
قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار
contrants related
 ستار زرکلام
حقوقی دادگستری
Endnote  XML  Paper ID : 4257    1386/04/01   2007/06/22    
ماهیت حقوقی قراردادهای واگذاری مسکن مهر
 
حقوقی دادگستری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42701    1392/03/31   2013/06/21    
قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار
 
حقوقی دادگستری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42939    1386/06/31   2007/09/22    
مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم
 
حقوقی دادگستری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85726    1385/11/06   2007/01/26    
زمینه های ساختاری وقوع جرایم قضایی قضات ایران
 
حقوقی دادگستری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137495    1398/09/15   2019/12/06    
استنکاف مقامات اداری از اجرا ارا شعب دیوان عدالت اداری
Administrative Authorities Abstention from Enforcement of Judgments of Administrative Tribunal (Divan EdallateEdari) Branches
 
حقوقی دادگستری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148168    1392/02/01   2013/04/21    
مالیات بر حق واگذاری محل و ابعاد حقوقی ان
Taxation of the right to assign the place and its legal aspects
 
حقوقی دادگستری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169712    1400/09/08   2021/11/29    
خواص درمانی صمغ گیاه کندر در روایات اسلامی و طب نوین
 مریم احمدی، محمدحسن قوسیان مقدم، مهسا شهرامی
یازدهمین کنگره سراسری سالیانه پژوهشی علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4259    1389/01/31   2010/04/20    
اثر حفاظتی مصرف خوراکی و مزمن برگ گیاه olea europea بر سطح گلوکز T.G و کلسترول در موشهای دیابتی شده با STZ
 حوریه فرح روز، مهرداد روغنی، محمدحسن قوسیان مقدم
یازدهمین کنگره سراسری سالیانه پژوهشی علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4707    1389/01/31   2010/04/20    
اولین صفحه...601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 617 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی