جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

A new distributed weighted multidimensional scaling algorithm localization in wireless sensor networks
 فهیمه درامامی، سیدحمید حاج سیدجوادی، احمد فرحی
Canadian Journal on Multimedia and Wireless Networks
Endnote  XML  Paper ID : 4642    1389/11/01   2011/01/21    
Static and Dynamic Response Analysis of Raman Injection Quantum Cascade Laser Using Circuit Level Modeling
 حسین رضا یوسف وند، کامیار ثقفی، وحید احمدی
Journal of Lightwave Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4649    1389/08/10   2010/11/01    
An Equivalent Lumped Circuit Model for Thin Avalanche Photodiodes With Nonuniform Electric Field Profile
 
Journal of Lightwave Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106028    1389/09/10   2010/12/01    
Modelling of Relative Intensity Noise in QD-VCSEL
Modeling of Relative Intensity Noise in QD-VCSEL
 
Journal of Lightwave Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159523    1401/03/24   2022/06/14    
اهمیت به کار گیری استانداردها در مدیریت اسناد الکترونیکی
 گل نسا گلینی مقدم، پروین طاهری
سومین همایش تخصصی ملی ارشیوی ایران با محوریت مدیریت اسناد الکترونیکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4651    1390/03/21   2011/06/11    
نگرش مولانا و بلیک در رابطه با جهان و انسان
 شهلا خلیل الهی، ازیتا شمشادی
کنفرانس همایش ملی ادبیات تطبیقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4654    1390/02/10   2011/04/30    
معراج پیامبر(ص) در شعر احمد شوقی و نظامی
 طاهره اختری، شهلا خلیل الهی، خلیل اللهی
کنفرانس همایش ملی ادبیات تطبیقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7552    1391/02/20   2012/05/09    
شیوه مرثیه سرایی دیک الجن و خاقانی
 طاهره اختری، غفار برج ساز
کنفرانس همایش ملی ادبیات تطبیقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6575    1391/02/20   2012/05/09    
دعوت به صلح پیام محوری داستان انگور
 دکتر بتول مهدوی
کنفرانس همایش ملی ادبیات تطبیقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42862    1394/09/25   2015/12/16    
بررسی تصاویر پارادوکس در شعر بیدل دهلوی و طالب املی
 شهلا خلیل الهی، غفار برج ساز
کنفرانس نخستین همایش بین المللی طالب املی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4655    1390/02/10   2011/04/30    
اولین صفحه...641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 650 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی