جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

EFFECT OF ESSENTIAL OILS OF CINNAMOMUM ZEYLANICUM BLUME AND ELETTARIA CARDAMOMUM (MATON) ON OVIPOSITION DETERGENCY OF CALLOSOBRUCHUS MACULATUS
 حبیب عباسی پورشوشتری، Abbasipour H.، Mahmoudvand M.، Rastegar F.، Hosseinpour M.H
Working Group on “Integrated Protection of Stored Products”
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4682    1390/04/13   2011/07/04    
EFFICACY OF ESSENTIAL OIL FROM FERULA GUMMOSA BOISS (APIACEAE) ON EPHESTIA KUEHNIELLA ZELLER (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE)
 سیدعلی رضا سیدی، حبیب عباسی پورشوشتری، Seyedi A.، Abbasipour H.، Moharramipour S.، Kamalinejad M.
Working Group on “Integrated Protection of Stored Products”
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4683    1390/04/13   2011/07/04    
اثر نفوذ جیوه بر خواص الکتروشیمیایی روی
Effect of Hg diffusion on Zinc electrochemical behavior
 محمدصفی رحمانی فر، کهزادی اقاسی رشوند کریمی مرتضوی شکفته
پانزدهمین کنگره شیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4685    1390/06/13   2011/09/04    
ارزیابی عمر باتری تجاری Li/SO2به کمک امپدانس الکتروشیمیایی
Evaluation of shelf life of commercial Li/SO2
 محمدصفی رحمانی فر، لیلی کریمی
پانزدهمین کنگره شیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4686    1390/06/13   2011/09/04    
لایه نشانی الکتروشیمیایی نانو دی اکسید سرب لایه نازک در حضور بلی وینیل بیرودیدون
Thin film nanostructured lead dioxide (NLD) electrodeposition in the presence
 قاسم دارابی زاد، محمدصفی رحمانی فر، میر فضل اله موسوی
پانزدهمین کنگره شیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4687    1390/06/13   2011/09/04    
ابر خازن اکسایش و کاهشی با کارایی بالا بر اساس کامبوزیت اکسید گرافیت - بلی انیلین خود دبه - دی اکسید منگنز
High Performance Redox Supercapacitor Based on Chemically Prepared Hybrid
 حمیر رضا قناعتیان، محمدصفی رحمانی فر، میر مضل اله موسوی
پانزدهمین کنگره شیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4688    1390/06/13   2011/09/04    
سنتز نانو صفحات نیکل و منگنز اکسید و کاربرد ان در سیستم خازن الکتروشیمیایی
Synthesis of Ni-Mn oxide Nanosheets and investigation its application as redox Supercapacitor
 محمدصفی رحمانی فر، عباسی کیانی قناعتیان موسوی
پانزدهمین کنگره شیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4728    1390/06/13   2011/09/04    
Profile Monitoring for Poisson Responses
 مهدی کوشا، امیر حسین امیری، ارمغان اژدری
The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4691    1390/09/15   2011/12/06    
The scenario based regret and Min-max regret approach for location-allocation model of distribution center, with uncertain parameters
 امیر مسلمی وایقان، مهدی بشیری
The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5210    1390/09/13   2011/12/04    
Optimization of multiresponse problems using process capability index for batch manufacturing processes
 حامد موگویی، مهدی بشیری، امیر حسین امیری
The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5211    1390/09/13   2011/12/04    
اولین صفحه...641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 652 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی