جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای دانه های روغنی سویا، افتابگردان و گلرنگ در مزرعه چهارصد هکتاری شهرک اصلاح بذر کرج
 مجتبی هراتی ، حسین ترابی گلسفیدی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5441    1390/06/12   2011/09/03    
بررسی تحول و تکامل خاک در یک ردیف زمانی روی پادگانه های رودخانه کرج در منطقه حسن اباد
 وحید مرادی نسب، حسین ترابی گلسفیدی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5443    1390/06/12   2011/09/03    
مطالعه خصوصیات مورفولوژیک و میکرومورفولوژیک خاک های شالیزار تحت تاثیر رژیم رطوبتی اکوییک مصنوعی و طبیعی
 حسین ترابی گلسفیدی، حمدرضا ممتاز، علی اصغر جعفرزاده
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5438    1390/06/12   2011/09/03    
براورد گنجایش تبادلی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 حسین ترابی گلسفیدی، حامد فروغی فر، علی اصغر جعفر زاده، مهدی امیرابادی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5434    1390/06/12   2011/09/03    
تاثیر هیدرو پوسکونونس بر رفتار کانی شناسی رس خاک های شالیزار
 حسین ترابی گلسفیدی، حمید رضا ممتاز،علی اصغر جعفر زاده،
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5435    1390/06/12   2011/09/03    
تعیین میزان مصرف کود نیتروژن دار بر عملکرد گیاه دارویی انیسون در راستای کشاورزی پایدار
stimating the nitrogen fertilizer consumption on Anhson medicinal plant
 مطلب حسین پور، حسن حبیبی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5847    1390/06/12   2011/09/03    
بررسی میزان مصرف کود بیولوژیک در تعدیل کود شیمیایی بر گیاه دارویی انیسون
study the consumption of biological fertilizer on reducing chemical fertilizer on Anhson,
 مطلب حسین پور، حسن حبیبی
دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5853    1390/06/12   2011/09/03    
بیمارگری دو جدایه ایرانی قارچ Metharizium anisopliae (Metschnikoff روی پوره و حشرات کامل سن گندم، Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae
Pathogenicity of two Iranian Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Isolates on the Nymphs and Adults of Sunn pest, Eurygaster integriceps Put. (Hem., Scutelleridae)
 حبیب عباسی پورشوشتری، ندا صدیقی، حسن عسکری، حبیب عباسی پور، عزیز شیخی گرجان و زینب قمری زارع
همایش و جشنواره ملی توسعه کنترل بیولوژیک در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4734    1390/05/05   2011/07/27    
بررسی بیمارگری قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin روی حشرات کامل سن گندم، Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae
Pathogenicity of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin on Adults of Sunn pest Adults, Eurygaster integriceps Put. (Hem., Scutelleridae)
 حبیب عباسی پورشوشتری، زینب قمری زارع، حسن عسکری، حبیب عباسی پور، عزیز شیخی گرجان و ندا صدیقی
همایش و جشنواره ملی توسعه کنترل بیولوژیک در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4735    1390/05/05   2011/07/27    
Development of single-cycle replicable human immunodeficiency virus 1 mutants
 طوبی غضنفری، ذبیح اللهی ، سعادت ، وهابپور ، اقا صادقی ، معمار نژادیان ، صالحی ، رضایی ، ازاد منش
ACTA VIROLOGICA
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4736    1390/02/15   2011/05/05    
اولین صفحه...641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 659 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی