جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

همزمانی در شبکه ای از n نورون یک بعدی الکتریکی
 سمانه اسلامی، بهروز رییسی وانانی
ششمین سمینار جبر خطی و کاربردها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4739    1390/03/19   2011/06/09    
انشعاب در شبکه ای از دو نورون یک بعدی الکتریکی
 سمانه اسلامی، بهروز رییسی وانانی
چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4740    1390/06/17   2011/09/08    
رده بندی صفحات فاز مدل موریس لکارد
 حامد زحمتی ، بهروز رییسی وانانی
چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4741    1390/06/17   2011/09/08    
Mathematical Model of Tax Enforcement uvder Corruption Tax Evasion
 زهرا اسکندری، حمیدرضا نویدی قاضیانی
چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4828    1390/06/16   2011/09/07    
بررسی همگرایی و ایستایی روش GPMRESبرای حل دستگاههای ناهمگن
 معصومه نادری، سیدحجت اله مومنی ماسوله، دکتر مرتضیرحمانی
چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4875    1390/06/16   2011/09/07    
Reducing of Pollutions Molecules in the Air by Photochemical Processing
 جهانگیر پیام ارا
International Journal of ChemTech Research
Endnote  XML  Paper ID : 4916    1390/04/10   2011/07/01    
Analyses on soil bulk density of rice field in Gilan province in the north of Iran
 جهانگیر پیام ارا
International Journal of ChemTech Research
Endnote  XML  Paper ID : 4746    1390/04/10   2011/07/01    
Fuel ethanol production from biomass conversion in Iran
 جهانگیر پیام ارا، Aria Payamara
International Journal of ChemTech Research
Endnote  XML  Paper ID : 5082    1390/04/10   2011/07/01    
Usage of Wood Vinegar as New Organic Substance
 جهانگیر پیام ارا
International Journal of ChemTech Research
Endnote  XML  Paper ID : 5083    1390/04/10   2011/07/01    
A study on sugarcane diseae diagnosis at Khoozestan region in South of Iran
 جهانگیر پیام ارا
International Journal of ChemTech Research
Endnote  XML  Paper ID : 5063    1390/04/10   2011/07/01    
اولین صفحه...641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 660 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی