جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی اثر سطوح متفاوت تنظی مکننده های رشد و ریزنمون ههای مختلف برکال زایی واندا مزایی گل راعی در شرایط این ویترو
the effect different growth regulators levels
 ابراهیم شرفی، محمدحسین فتوکیان
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6073    1390/06/21   2011/09/12    
بررسی اثر سطوح متفاوت نانو اکسید روی، نانواکسید اهن و ریزنمونه های مختلف برکال زایی و زنده مانی کالوس گل راعی در شرایط این ویترو
the effect of different levels of nano zinc and
 ابراهیم شرفی، محمدحسین فتوکیان
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6074    1390/06/21   2011/09/12    
اثر ضد التهابی دو مشتق جدید متیل و مورفولینی دیفن هیدرامین در موشهای صحرایی
Anti-inflammatory effects of two new methyl and morpholine derivates of diphenhydramine on rats
 محسن خلیلی، عباس احمدی
Medicinal Chemistry Research
Endnote  XML  Paper ID : 5065    1390/09/01   2011/11/22    
فورانوکومارین های مهار کننده ی الفا-گلوکوزیداز و انتی اکسیدان از گلپر ایرانی
?-Glucosidase inhibitory and antioxidant activity of furanocoumarins from Heracleum persicum
 حسین دهقان ، یعقوب صرافی ، پیمان صالحی
Medicinal Chemistry Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43121    1395/11/27   2017/02/15    
Production of Alkaline Protease by Entrapped Bacillus licheniformis Cells in Repeated Batch Process
 سیدلطیف موسوی گرگری، محمد مشهدی کریم،مهرداد اذین
Journal of Microbiology and Biotechnology
Endnote  XML  Paper ID : 5068    1390/06/12   2011/09/03    
پوشش گیاهی و گوناگونی مانداب های شیب جنوب غربی رشته کوه های البرز شمال ایران
Wetland flora and diversity of the Western Alborz Mountains North Iran
 اصغر کامرانی، Alireza Naqinezhad، Farideh Attar، Adel Jalili & David Charlet
Phytologia Balcanica
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5069    1389/10/11   2011/01/01    
نظریه بازیها همکارانه و تجزیه و تحلیل داده های بیان ژن در سرطان سینه
 مجید حسن پورعزتی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، هادی اقا یاری و سعید برجسته
ریاضیات و نظریه کنترل در علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5238    1390/09/02   2011/11/23    
یک مدل تخصیص هزنه برای بهینه سازی موجودی زنجیره تامین با زمان تدارک کنترل پذیر
A cost allocation model for optimizing the inventory of a supply chain with controllable lead time
 مهدی کوشا، راشد صحرائیان
Journal of American Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5072    1390/08/24   2011/11/15    
Assessment of Higher Education Centers by Principal Components Analysis (a case study in Iran)
 مهدی بشیری، شاه احمدی شایسته حجازی
Journal of American Science
Endnote  XML  Paper ID : 5344    1390/07/18   2011/10/10    
مدلینگ
Modellistic Approach for Land Suitability - An Application to Maize
 میترا قطبی، مجید امینی دهقی، M. Wahsha1*، A. M. Al-Omari2، K. Mostafavi3، B. Raafat2، M. Ghotbi4، M. Ghotbi5، H. R. Rouhi6 M. Esmaeili Azad5، M. Ramezani5، M. Amini Dehaghi7، A. Moghaddam Khamseh7
Journal of American Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6298    1390/10/20   2012/01/10    
اولین صفحه...681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 696 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی