جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

روش Modellistic برای تناسب اراضی - برنامه برای ذرت
Modellistic Approach for Land Suitability - An Application to Maize
 میترا قطبی، مجید امینی دهقی، قطبی،واشا،...
Journal of American Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9762    1391/08/09   2012/10/30    
شناسایی اسیدهای چرب در اندام های مختلف دو گونه بومادران ایرانی
CHARACTERIZATION OF FATTY ACIDS COMPOSITION IN DIFFERENT ORGANS OF TWO IRANIAN ACHILLEA SPECIES
 ریحانه دانایی پور، مسعود تقی زاده، طیبه رجبیان، اصغر کامرانی، عذرا صبورا
International Conference on Natural Products 2011
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5368    1390/07/21   2011/10/13    
تنوع زیستی گیاهی ، اهمیت و وضعیت اکوسیستم های اب شیرین در منطقه ایران - تورانی البرز
Plant biodiversity, importance and chractrisation of fresh water ecosystems in Alborz Iran- Turanian region
 اصغر کامرانی، علیرضا نقی نژاد
زیستن در محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5279    1390/03/08   2011/05/29    
Zymographic analysis of gelatinases patterns in peripheral blood mononuclear cells
 سکینه حاجی قاسمی
Journal of Medicine and Medical Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5075    1390/03/11   2011/06/01    
Cytotoxic effect of a Mentha species extract in vitro
 فاطمه حاجی قاسمی
XXX Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5077    1390/03/21   2011/06/11    
Inhibition of gelatinase B activity in PBMCs by a mint extract
 فاطمه حاجی قاسمی
Autoimmunity Congress Asia
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5078    1390/08/26   2011/11/17    
The integer-valued characters of some Mathieu groups
 حسام الدین شریفی، علی مغانی و بابک ثروهش
Second Conference on Group Theory
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5079    1388/12/21   2010/03/12    
شناسائی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی در تهران با شناسائی ژنهای mecA و nuc
Detection of methicillin-resistance Staphylococcus aureus strains isolated from clinical samples in Tehran by detection of the mecA and nuc genes
 پرویز اولیا، حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق
اولین کنگره بین المللی باکتری شناسی پزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5089    1390/06/14   2011/09/05    
اثر
The effects of sleep quality and duration in late pregnancy on labor and fetal outcome.
 فرحناز ترکستانی، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، سکینه مویدمحسنی، شهرزاد هداوند
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5715    1390/06/19   2011/09/10    
Introducing a combined approach of empirical mode decomposition and PCA methods for maternal and fetal ECG signal processing
 قبادی ازبری پیمان، محققی، قنبرزاده، محمد میکاییلی
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31491    1394/11/02   2016/01/22    
اولین صفحه...681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 697 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی