جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی ارزش تغذیه ای تفاله زیتون ایرانی درتغذیه دام
Survey on Nutritional Value of Iranian Olive Cake for Animal Feeding
 
همایش ملی زیتون
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5269    1390/11/10   2012/01/30    
تحلیل عددی رفتار حباب تپنده در یک میدان صوتی
 زهرا مختاری ورنوسفادرانی، سیدحجت اله مومنی ماسوله، حمیدرضا مساح
اولین کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5274    1390/09/30   2011/12/21    
بررسی تاثیر محیط بر رفتار حباب تپنده در یک میدان صوتی
 زهرا مختاری ورنوسفادرانی، سیدحجت اله مومنی ماسوله، حمیدرضا مساح
سیزدهمین همایش صنایع دریایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5275    1390/08/19   2011/11/10    
شبیه سازی مسئله حباب تپنده با استفاده ازRKF78
 زهرا مختاری ورنوسفادرانی، سیدحجت اله مومنی ماسوله، حمیدرضا مساح
چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5276    1391/02/13   2012/05/02    
گزارش یک مورد اب اوردگی چند کیسه ای چادرینه
  مرتضی گرجی دوز ،محمد رضا محمدی ملایری ،رضا صداقت،ابوالفضل محمدی ،حجت حجازی نوقابی
هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5277    1390/10/28   2012/01/18    
تنوع زیستی و اتنوبوتانی فلور دارویی مانداب های شیب جنوبی البرز
Biodiversity and ethnobotay of medicinal wetland flora in sothern slpos of Alborz
 اصغر کامرانی
همایش ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5278    1389/12/11   2011/03/02    
تغییرات فعالیت انزیم پراکسیداز تحت تاثیر ابسیزیک اسید در گیاهچه های شاهدانه Cannabis sativa
 سعیده مرتجایی، فرح کریمی
همایش ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5548    1389/12/11   2011/03/02    
تغییرات محتوای رنگریزه های برگ در گیاهچه شاهدانه Cannabis satviva تحت تاثیر سالسیلیک اسید
 معصومه متجلی، فرح کریمی
همایش ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5549    1389/12/11   2011/03/02    
فعالیت انزیم های کاتالاز و پراکسیداز در پاسخ به کروم در گیاهچه های تاتوره تماشایی Darura innoxia
 مریم طالبی ضامنجانی، فرح کریمی، سیدعلیرضا سلامی
همایش ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5452    1389/11/11   2011/01/31    
تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر ویژگیهای زراعی گیاه دارویی خرفه تحت تاثیر تنش خشکی (Portulaca oleracea L.)
 حشمت امیدی، محمد اینانلوفر ، علیرضا پازکی
همایش ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8844    1392/08/29   2013/11/20    
اولین صفحه...701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 711 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی