جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تجمع اتروپین و اسکوپولامین در ریشه های موئین تاتوره تماشایی (Datura innoxia)
 مسعود تقی زاده، فرح کریمی
همایش ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7545    1389/12/11   2011/03/02    
بررسی ویژگی های تزیینی قران های مترجم خطی سده 5 تا 6 ه . ق موجود در موزه امام رضا (ع)
 علی اصغر شیرازی، ابوالفضل صادقپور فیروزاباد و مریم خلیل زاده مقدم
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7860    1390/10/01   2011/12/22    
برریسی تطبیقی تزیینات کاشی کاری در معماری مساجد دوره های صفویه و قاجاریه با تکیه بر چهار مصداق تصویری
 محسن مراثی، شادی جمالی
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9694    1391/09/01   2012/11/21    
بررسی کاربرد عکس در اعلانهای سینمایی دهه 30 خورشیدی ایران
 سید علیرضا مسبوق، محسن مراثی، سید علیرضا مسبوق
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10421    1392/10/01   2013/12/22    
بررسی شمایل نگارانه خاستگاه اختر ماه در فلز کاری اسلامی سده های 6 و 7 هجری
 محسن مراثی، حبیب اله ایت اللهی، حبیب اللهایت اللهی - طاهر رضازاده
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31662    1393/08/01   2014/10/23    
منطق انتزاع در فضای نگارگری شرق و غرب
 حبیب اله ایت اللهی، مهران هوشیار
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
Endnote  XML  Paper ID : 5283    1388/06/01   2009/08/23    
مطالعه تاثیر استعاره تصویری بر پراکندگی معنی در پیکره های انسانی اردشیر محصص
The Study of the Impact of Pictorial Metaphor on the Human Figures of Ardashir Mohassess
 
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85675    1397/06/30   2018/09/21    
بررسی دیباچه دوست محمد هروی بر مرقع بهرام میرزای صفوی از منظر جامعه شناسی تاریخی تحلیلی
A Study of Dust Mohammad’s Preface to Bahram Mirza’s Album Based on Analytical Historical Sociology
 
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85696    1395/06/31   2016/09/21    
مطالعه کارکرد «عنوان » در اثار تجسمیِ هنر مفهومی
A Study of “Title” Function in Visual Conceptual Art
 1- بهروز سهیلی اصفهانی 2-محسن مراثی
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43734    1395/11/01   2017/01/20    
بررسی دیباچه دوست محمد هروی بر مرقع بهرام میرزا صفوی از منظر جامعه شناسی تاریخی تحلیلی
 حنیف رحیمی- علی اصغر شیرازی- محسن مراثی
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43002    1395/04/20   2016/07/10    
اولین صفحه...701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 712 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی