جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مشکلات سلامت شغلی در دندانپزشکی نوین
occupational problem in dentist health in modern dentistry
 فرید عباسی
ششمین همایش دندانپزشکی نیروهای مسلج
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5288    1390/07/15   2011/10/07    
روشهای جدید تشخیص پوسیدگی در دندانپزشکی کودکان
New method for diagnosis of carries impediastric dentistry
 رزا حق گو، فرید عباسی
دهمین کنگره بین المللی انجمن دنداپزشکی کودکان ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5289    1390/04/15   2011/07/06    
دارو درمانی ضایعات دهانی شایع در کودکان
oralition and treatment plan in pediatric dentistry
 فرید عباسی
دهمین کنگره بین المللی انجمن دنداپزشکی کودکان ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5290    1390/04/15   2011/07/06    
اثر نوشابه گازدار و ماالشعیر روی میکروسختی مینای دندان شیری
influence of carbonated beverage and soft beer on enamel micro hardness of primary teeth
 رزا حق گو، فرید عباسی
23rd Congress of the International Association of Pediatric Dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5291    1390/03/25   2011/06/15    
ارزیابی هیستو پاتولوژیک پالپ پس از پوشش مستقیم با کلسیم هیدروکساید و میزال تری اکساید اگریگیت در مولارهای شیری
histopathologic evaluation of the pulp after dirwct pulp capping with calcium hydroxide and mineral trioxide aggregate in primary teeth
 رزا حق گو، فرید عباسی
23rd Congress of the International Association of Pediatric Dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5292    1390/03/25   2011/06/15    
نانوهیدرروکسی اپاتیت و CEM برای پوشش مستقیم پالپ دندان های شیری
Nano-Hydroxyapatite and Calcium-Enriched Mixture for Pulp Capping of Sound Primary Teeth: A Randomized Clinical Trial
 
23rd Congress of the International Association of Pediatric Dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43925    1396/04/27   2017/07/18    
Evaluation of the effect of nanohydroxyapatite on erosive lesions of the enamel of permanent teeth following exposure to soft beer in vitro
 رزا حق گو، محمدباقر رضوانی، فرید عباسی
Scientific Research and Essays
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5293    1390/08/25   2011/11/16    
بررسی اثر نانو سیلور برنفوذفاکتوررشدی TGFBوبررسی ساخت غضروف
Evaluation of nanosilver efficacy along with transforming growth factor (tgfb)in induction of chondrogenesis:An animal study
 ذاکر یاری حاج عطالو، حسین شاهون، ساره فرهادی
Scientific Research and Essays
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6788    1391/08/30   2012/11/20    
On a Graph Associated to a Q-Group
 حسام الدین شریفی
International Journal of Algebra
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5375    1390/10/16   2012/01/06    
برخی توپولوژی ها روی شبه اجتماع ابر K- جبرها
Some Topology on Quasi UnionHyper K-Algebras
 سودابه مددی درگاهی، محمدعلی نصرازادانی
International Journal of Algebra
Endnote  XML  Paper ID : 5954    1390/02/20   2011/05/10    
اولین صفحه...701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 713 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی