جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

The effect of GA3 and BA on the quantitative and qualitative characteristics of calla lily (Zantedeschia aethiopica cv. Childsiana)
 
African Journal of Microbiology Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4987    1390/08/25   2011/11/16    
Self and cross incompatibility traits analysis in some diseases tolerant almond genotypes by PCR
 
African Journal of Microbiology Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5268    1390/10/26   2012/01/16    
انالیز روابط سازگاری چند رقم بادام با استفاده از تشکیل میوه و رشد لوله گرده با میکروسکوپ فلورسنت
Analysis of compatibility relationships among some almond genotypes using fruit set and fluorescence microscopy
 یاور شرفی، Mohammad Reza Dadpour4 Jafar Hajilou2، Seyyed Abol-Gasem Mohammadi3 and
African Journal of Microbiology Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7011    1390/09/18   2011/12/09    
Pollen germination, tube growth and longevity in some cultivars of Vitis vinifera L.
 یاور شرفی، علی بهمنی
African Journal of Microbiology Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7012    1390/02/20   2011/05/10    
An investigation on the pollen germination and tube growth in some Prunus persica genotypes and cultivars
 یاور شرفی
African Journal of Microbiology Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7013    1390/04/30   2011/07/21    
شیوع عفونتهای اسینتوباکتر مقاوم به انتی بیوتیک در بیماران ICU
Frequency of nosocomial infection with antibiotic resistant acinetobacter spp in ICU patients
 مهدیه گلستانی فرد، مریم امینی، محمد رضا جلالی ندوشن، علی دواتی
African Journal of Microbiology Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7788    1391/07/20   2012/10/11    
Quantitative analysis of changes in bacterial aerosols during endodontic,periodontic and prosthodontic
 حسین لباف- پرویز اولیا- علی طاهریان- رزا حقگو
African Journal of Microbiology Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42472    1390/09/02   2011/11/23    
متاامیکس و کارکردهایش در شناخت محیط‌زیست پیرامون ما
Meta-omics and its applications to recognition of our environment
 
زیست فناوری - علوم و فناوری های زیستی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158920    1400/07/24   2021/10/16    
افزایش ساخت تروپان الکالوئیدها و بیان ژن h6h در گیاهچه های شاهبیزک در اثر کربوهیدرات ها
 بهاره وکیلی، فرح کریمی، مظفر شریفی،مهرداد بهمنش
زیست فناوری - علوم و فناوری های زیستی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 5446    1390/01/01   2011/03/21    
تغییرات محتوای کلروفیل برگ تحت تاثیر ابسیزک اسید در گیاهچه های شاهدانه Canabis sativa
 سعیده مرتجایی، فرح کریمی
دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5449    1390/02/08   2011/04/28    
اولین صفحه...721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 722 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی