جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر ابسیزک اسید بر فعالیت انزیم های انتی اکسیدانی و محتوای تروپان الکالوئیدی گیاهچه های تاتوره تماشایی
 مریم طالبی ضامنجانی، فرح کریمی، سیدعلیرضا سلامی،مسعود تقی زاده
دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5450    1390/02/08   2011/04/28    
اثر متیل جاسمونات بر فعالیت گایاکول پراکسید در گیاهچه های کاسنیCichirium intybus
 بنت الهدی اذرمهر، فرح کریمی
دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5451    1390/02/08   2011/04/28    
اثر متیل جاسمونات بر فعالیت گایاکول پراکسیداز در گیاهچه های کاسنی (Cichorium intybus)
 بنت الهدی اذرمهر، فرح کریمی
دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7540    1390/02/08   2011/04/28    
تاثیر ابسیزیک اسید بر فعالیت انزیم های انتی اکسیدانی و محتوای تروپان الکالوئیدی گیاهچه های تاتوره تماشایی (Datura innoxia)
 مریم طالبی ضامنجانی، مسعود تقی زاده، فرح کریمی، سید علیرضا سلامی
دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7542    1390/02/08   2011/04/28    
تغییرات محتوای کلروفیل برگ تحت تاثیر ابسیزیک اسید در گیاهچه های شاهدانه (Canabis sativa)
 سعیده مرتجایی، فرح کریمی
دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7543    1390/02/08   2011/04/28    
اثربخشی اموزش مدیریت زمان بر استرس پرستاران
The Effectiveness of Time Management Training on the Amount of Nurses Occupational Stress
 محمدابراهیم مداحی، شهره قربان شیرودی، جواد خلعتبری، پوپک خلقت دوست، محمد مجتبی کیخای فرزانه
Middle- East Journal of Scientific Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6411    1390/08/20   2011/11/11    
Morphological , Physiochemical and Clay Miinerology Investigation on Gypsiferous Soils in Southern of Tehran, Iran
 حسین ترابی گلسفیدی، peyman Azizi، Shala Mahmoodi
Middle- East Journal of Scientific Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5453    1390/03/11   2011/06/01    
جذب سیکلوسپورین در بیماران پیوند کلیه
cyclosporin absorption in kidney transplant patients
 رضا افشار، محسن نفر
Nephro-Urology Monthly
Endnote  XML  Paper ID : 5461    1390/01/31   2011/04/20    
واژینیسموس در ایران: گزارشی از 7 سال تجربه
vaginismus in iran a single center report of 7 years experince
 محمد حسین اخوان تقوی- محمدعلی اصغری مقدم- سیدکاظم فروتن- مریم جدید میلانی
Nephro-Urology Monthly
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31815    1394/12/11   2016/03/01    
درمان جایگزینی کلیه،انتخاب بهترین روش
renal replacement therapy:chalenge of best theraputic modality
 رضا افشار، سوزان ثانوی
Internal Medicine
Endnote  XML  Paper ID : 5459    1390/09/14   2011/12/05    
اولین صفحه...721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 723 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی