جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

استراتزی های تجاری موفق شرکت های بیمه جهت ورود و رشد در بازارهای نو ظهور
business strategy successful on entery in to new mellenim marketings
 احمد سرداری
هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتزیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5798    1390/10/19   2012/01/09    
نقش مدیران در راهبر دهای اینده پزوهی سازمانی با رویکرد بر مدل ذهنی مبتنی بر تکنیک سناریو
ythe role of managers in organization foresight with sanario base mental approach
 احمد سرداری
دومین کنفرانس مدیریت اجرایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5796    1390/04/01   2011/06/22    
تا ثیر نواوری سازمانی ساختار گرا بر نواوری فناورانه
the seffects of innovation of structual on technology
 احمد سرداری
دومین کنفرانس مدیریت اجرایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5797    1390/04/02   2011/06/23    
شاخص های اندازه گیری مدیریت دانش و ارایه روش شناختی جامع جهت اسنتخراج دانش دانشگران
Index measurements of knowledge management and to create total methodologyon take workers nowledge
 احمد سرداری
دومین کنفرانس مدیریت اجرایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5809    1390/04/02   2011/06/23    
ارزیابی مجد د مفاهیم مهندسی سیستم با استفاده از تفکر سیستمی و انسانی
re- assesments of engereeing concepts systemsby approach systems and human uses
 احمد سرداری
نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5818    1390/10/08   2011/12/29    
A new DOA estimation based on direct data domain algorithm
 علی اذر بر، غلامرضا داداش زاده
IEEE GCC Conferende 2011
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5780    1390/08/05   2011/10/27    
اسیب شناسی منابع انسانی بانک ملت با هدف بهبود و توسعه
Pathology of human resources with the aim of improving and developing in the Mellat Bank
 عبدالرضا بیگی نیا، مهدی جنیدی
پنجمین کنفرانس تو سعه منابع انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5989    1388/04/20   2009/07/11    
تشخیص چهره با استفاده از فازی و شبکه عصبی ویولت
Face Detection Using Fuzzy and Wavelet Neural Network
 محمد حسن صفوی پور، محمدعلی دوستاری، جواد عسگری پور
International Review on Computers and Software
Endnote  XML  Paper ID : 5782    1390/01/01   2011/03/21    
زیرساخت کلید عمومی در سلامت الکترونیک
Public Key Infrastructure in E-health
 فرزانه اسماعیلی، محمدعلی دوستاری
چهارمین کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5784    1389/11/29   2011/02/18    
ارائه یک معماری سلامت الکترونیک مبتنی بر کارت هوشمند، PKI و اسم مستعار
An E-health architecture based on Smart Card, PKI, and sure name
 داریوش علیمرادی، محمدعلی دوستاری، حسین یارمحمدی
چهارمین کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5785    1389/11/29   2011/02/18    
اولین صفحه...721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 738 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی