جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

هزینه کرد تحقیق و توسعه و رتبه علمی: ایا کشورهای با هزینه کرد بیشتر در تحقیق و توسعه، در رتبه های علمی بهتری قرار دارند؟
Gross Domestic Expenditure on R&D indicators and Scientific Ranking: Do Countries that Better Spend on Research and Development Have Better Scientific Ranking
 
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی- پیام کتابخانه سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 20745    1394/03/01   2015/05/22    
چه عواملی یک نمایه وب مناسب به وجود می اورند؟
What makes a good web index
 
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی- پیام کتابخانه سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116679    1381/08/15   2002/11/06    
Axotomy-induced degeneration in adult spinal motoneurons and their synapses
 علیرضا عزیززاده دلشاد، Tiriaihi T، Rezazade M
4th Asian- Pacific international congress of anatomists
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5766    1385/06/16   2006/09/07    
تکوین نخاع در دوران جنینی
 علیرضا عزیززاده دلشاد
نخستین کنگره ضایعات نخاعی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5773    1380/11/08   2002/01/28    
Fast Signal Recovery in the Presence of Mutual Coupling Based on New 2-D Direct Data Domain Approach
 علی اذر بر، حمیدرضا بخشی، غلامرضا داداش زاده
EURASIP Journal on Wireless Communication and Networking
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5774    1389/11/15   2011/02/04    
Implementation and investigation of circular slot UWB antenna with dual-band-notched characteristics
 عبالعزیز کلته، غلامرضا داداش زاده، محمد ناصر مقدسی
EURASIP Journal on Wireless Communication and Networking
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5777    1390/07/16   2011/10/08    
Fast Signal Recovery in the Presence of Mutual Coupling Based on New 2-D Direct Data Domain Approach
 اذربر- داداش زاده- بخشی
EURASIP Journal on Wireless Communication and Networking
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42310    1390/04/04   2011/06/25    
تحلیلی نظری بر مو فقیت کارافرینانه در سازمان های دانش بنیان
theoretical analysis on enterprenuership in knowledge bases organizations
 احمد سرداری
دومین کنفرانس تخصصی سازمانهای دانش بنیان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5794    1390/10/19   2012/01/09    
بکا ر گیری استراتزی های دانش بر EVA, WACC
implementation of knowdlege strategy on EVA, WACC
 احمد سرداری
دومین کنفرانس تخصصی سازمانهای دانش بنیان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5800    1390/10/19   2012/01/09    
بررسی مفهومی سازمان های دانش بنیان در محیط های اقتصادی موجود با تا کید بر استراتزی های تسهیم و خلق دانش
Conceptual study of knowledge base on economical seatuations with effects of creativity nad strtegic sharings knowledge
 احمد سرداری
دومین کنفرانس تخصصی سازمانهای دانش بنیان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5805    1390/10/19   2012/01/09    
اولین صفحه...721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 737 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی