جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

کاربرد تبدیل گسسته S برای حفاظت دیفرانسیل ترانسفرماتور
Application of DIscrete S-Transform for DIfferential Protection of Power Transformer
 عبدلعزیز اشرفیان، مهرداد رستمی، دکتر گیورگ قره پتیان - مهندس علی درویش فالحی
International COnference on ENergy and Networks
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5912    1389/10/17   2011/01/07    
Improving Transformer Protection by Detecting Internal Incipient Faults
 عبدلعزیز اشرفیان، مهرداد رستمی، دکتر قره پتیان - مهندس علی درویش فالحی
International COnference on ENergy and Networks
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5914    1389/10/17   2011/01/07    
کارافرینی درون سازمانی ،ماهیت و ابعاد ان
Inter-organizational enterpreneurship,nature and dimensions
 سعید خدامرادی، حسن خلیلی ،سید حمزه چراغچی
اولین کنفرانس ملی کارافرینی ،تعاون ،جهاد اقتصادی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5913    1390/09/28   2011/12/19    
ابعاد و جنبه های کارافرینی شرکتی
corporate enterpreneurship,dimensions and concernes
 سعید خدامرادی، حسن خلیلی،سید حمزه چراغچی
اولین کنفرانس ملی کارافرینی ،تعاون ،جهاد اقتصادی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5911    1390/09/27   2011/12/18    
تجلی نقش مایه های بدوی و کهن در هنر زمینی
The Manifestation of primitive and ancient motifs in the Land Art
 احمد نادعلیان
پژوهش نامه هنرهای دیداری
Endnote  XML  Paper ID : 5916    1390/01/30   2011/04/19    
Stages of Change for Physical Activity among Iranian Adolescent Girls
 اشرف پیراسته، Alireza Hidarnia، Ali Asghari، Soghrate Faghihzadeh and Fazlollah Ghofranipour
World Academy of Science, Engineering and Technology 2011, Physical Activity and exercise Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5924    1390/04/25   2011/07/16    
بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز ،ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی پارامتریک با استفاده از الگوریتم های محلی و سراسری در بورس اوراق بهادار
parametric optimization of markowitz,value at risk and conditional value at risk models using local and global algorithms in tehran stock exchange
 مسعود ملایی، سعید خدامرادی، محمدجواد شیخ
چشم انداز مدیریت مالی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5927    1390/03/01   2011/05/22    
ارزیابی عملکرد شرکت های کارگزاری بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از AHP فازی و TOPSIS
Brokerage performance evaluation with Fuzzy AHP and Topsis
 محمد جلیل زاده، سعید خدامرادی، محمدجواد شیخ
چشم انداز مدیریت مالی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7342    1390/07/02   2011/09/24    
انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از مدلسازی ارمانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی- رویکرد ارزش افزوده اقتصادی
 سعید صفری- محمدجواد شیخ- یوسف مشتاقی
چشم انداز مدیریت مالی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42811    1395/03/30   2016/06/19    
Effects of Educational Intervention on Promotion and Maintenance of Physical Activity among Adolescent Girls
 اشرف پیراسته، Alireza Hidarnia، Ali Asghari، Soghrate Faghihzadeh and Fazlollah Ghofranipour
The First International & 4th national Congress on Health Education&Promotion
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5930    1390/02/26   2011/05/16    
اولین صفحه...741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 745 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی