جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مدل سازی سه بعدی رشد خرابی و گسترش ترک در مواد نرم با استفاده از تکنیک اجزای محدود تطابقی
3D Modeling of Damage Growth and Ductile Crack Propagation using Adaptive Fem Technique
 حمید مسلمی، امیر رضا خویی
International conference of computational plasticity, fundamentals and applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5979    1390/06/18   2011/09/09    
بهینه سازی فرایند تولید مجدد شبکه با تخمین هزینه روش اجزای محدود تطابقی
OPTIMIZING THE REMESHING PROCEDURE BY COMPUTATIONAL COST ESTIMATION OF ADAPTIVE FEM TECHNIQUE
 حمید مسلمی، فردین بیات
International conference of computational plasticity, fundamentals and applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8334    1392/06/10   2013/09/01    
پیاده سازی استراتژی تزریق حداقل توان اکتیو جهت جبران SAG ولتاژ توسط DVR
Employing of Minimum Active Power Injection Strategy to Compensate Voltage Sag by DVR
 علی درویش فالحی، مهرداد رستمی
Majlesi Journal of Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5981    1390/06/10   2011/09/01    
A NEW METHODFOR CHANNEL ESTIMATION IN OFDM SYSTEMS
 ایمانی- بخشی
Majlesi Journal of Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42332    1393/03/03   2014/05/24    
تشخیص اعداد دورقمی دست نوشته فارسی با استفاده از الگوریتم SVM/HMM ترکیبی جدید
Recognition of Handwritten Persian Two-digit Numerals Using a Novel Hybrid SVM/HMM Algorithm
 
Majlesi Journal of Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106381    1395/06/11   2016/09/01    
ارتباط بین رفتارهای رهبری مربی-انسجام گروهی وعملکرد تیم های بسکتبال لیگ برتر زنان ایران
 
اولین همایش ملی علم وبسکتبال
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5982    1390/06/28   2011/09/19    
حکمرانی خوب در مدیریت محلی شهر تهران با تاکید بر سرمایه اجتماعی شورایاری محله ها
 عبدالرضا باقری بنجار، مهدی شهبازی
اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5986    1389/08/29   2010/11/20    
جلوه های غم و نومیدی در غزل طالب
 فریده داودی مقدم
همایش بین المللی طالب املی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5988    1390/02/20   2011/05/10    
بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه ان با تیپ های شخصیتی (درون گرا و برون گرا) در نوجوانان شهر ری تهران
 عبدالرضا باقری بنجار، محمد رضا حشمتی
دومین همایش ملی اسیب های پنهان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5991    1389/02/14   2010/05/04    
بررسی ارزش محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی ترازنامه،سود عملیاتی و جریانهای نقدی عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی اتی
The study of incremental information content of balance heet accurals operation income and cash flow of operation
 محمدجواد شیخ، نجمه روز بخش
تحقیقات حسابداری و حسابرسی - تحقیقات حسابداری سابق
Endnote  XML  Paper ID : 6030    1390/07/01   2011/09/23    
اولین صفحه...741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 748 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی