جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تبیین ارزش بازاری اختیارهای واقعی در بورس اوراق بهادار تهران
 
تحقیقات حسابداری و حسابرسی - تحقیقات حسابداری سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95793    1396/09/30   2017/12/21    
پیامدهای ریسک مرتبط به استاندارهای گزارشگری مالی بین المللی در بانکهای ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
Consequences of Risks Related to International Financial Reporting Standards in Iranian Banks Listed in Stock Exchange
 
تحقیقات حسابداری و حسابرسی - تحقیقات حسابداری سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137138    1398/07/01   2019/09/23    
بررسی تاثیر تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران
managmen
 رمحمد جواد شیخ- محسن زمانی گندمی-مریم مهاجرانی
تحقیقات حسابداری و حسابرسی - تحقیقات حسابداری سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43699    1393/04/30   2014/07/21    
بورس و شیوه واگذاری سهام به بخش خصوصی
MANAGMENT
 رمحمد جواد شیخ-حسین جباری-سمحمد باقر بخشی جویباری
تحقیقات حسابداری و حسابرسی - تحقیقات حسابداری سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43701    1391/02/01   2012/04/20    
the effects of insulin in resistance of cycle regulation and pregnancy rates followng laparoscopic oarian.....
 احیا گرشاسبی
8 annual world congress of insulin resistance diabetes and cardiovascular disease
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6003    1389/03/11   2010/06/01    
مقایسه ویژگی های رهبری از نظر اندیشمندان غرب با دیدگاه امام علی و...
Compare features leading thinkers of the West with the view of Imam Ali and ...
 سیداحمد حسینی، احدی شعار و نیک روز
همایش امام علی در دانشگاه بو علی سینا همدان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6004    1390/02/10   2011/04/30    
مدیریت اقتصادی امام علی
Economic management of Imam Ali
 سیداحمد حسینی، زارع پور
همایش امام علی در دانشگاه بو علی سینا همدان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6006    1390/02/10   2011/04/30    
عدالت در سیره ی علوی
Sire of justice in the Alawi
 سیداحمد حسینی، زارع پور
همایش امام علی در دانشگاه بو علی سینا همدان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6007    1390/02/10   2011/04/30    
رهبر از دیدگاه نهج البلاغه
Leader of view Nahj
 سیداحمد حسینی، زارع پور
همایش امام علی در دانشگاه بو علی سینا همدان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6008    1390/02/10   2011/04/30    
رفتار شهروندی سازمانی و کار افرینانه
Organizational citizenship behavior and Frynanh
 سیداحمد حسینی، ابراهیم پور و حبیبیان و خان علی زاده
همایش جهاد اقتصادی دانشگاه ازاد نائین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6009    1390/09/28   2011/12/19    
اولین صفحه...741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 749 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی