جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اندوکاردیت بروسلایی
 سید محمد باقر اخوی راد
Iranian Journal of Pediatrics
Endnote  XML  Paper ID : 6103    1372/03/01   1993/05/22    
مولر اینسیزور هیپومینرالیزاسیون :مطالعه اتیولوژی و شیوع در گروهی از کودکان ایرانی
molar incisor hypomineralization: a study of prevalance and etiology in a group of iranian children
 راحیل احمدی، ناهید رمضانی
Iranian Journal of Pediatrics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6617    1391/04/01   2012/06/21    
مقایسه میدازولام دهانی و باکال در سدیشن دندانی کودکان
Comparison of oral and buccal midazolam for pediatric dental sedation
 سارا توسلی حجتی، رزا حق گو، مجید مهران، راحیل احمدی
Iranian Journal of Pediatrics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9124    1393/01/20   2014/04/09    
پوسیدگی دندانی در کودکان و نقش متخصص کودکان در پیشگیری از ان
early childhood caries and the role of pediatricians in its prevention
 راحیل احمدی
Iranian Journal of Pediatrics
Endnote  XML  Paper ID : 5626    1388/12/21   2010/03/12    
T2 Based Methods for Monitoring Gamma Profiles
 مهدی کوشا، امیر حسین امیری
3rd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6083    1391/04/13   2012/07/03    
Analysis of Demand Satisfaction Probability and Network Costs in Warehouse Relocation Using Probabilistic Knapsack
 حمیدرضا رضایی، مهدی بشیری، رضا توتونی
3rd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6141    1391/04/13   2012/07/03    
Multi-objective economic-statistical design of MEWMA control chart
 حامد موگویی، امیر حسین امیری
3rd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6137    1391/04/13   2012/07/03    
کتابخانه های دیجیتالی
Digital Library
 طهورا ساجد ، حمزه علی نورمحمدی
نقش کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی ایران در هزاره سوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6085    1390/12/01   2012/02/20    
کتابخانه های عمومی، تفکر انتقادی، خلاق و علمی
Public library, creative Thinking, critical thinking and scientific thinking
 حمزه علی نورمحمدی
کتابخانه های عمومی و یادگیری مادام العمر از نگاه ترویج علم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6086    1389/09/17   2010/12/08    
Antioxidative Properties and Toxicity of White Rose Extract
 علی دهقان کاشانی، پرویز اولیا، ایرج رسولی، محمدباقر رضایی
Iranian Journal of Toxicology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6087    1390/06/07   2011/08/29    
اولین صفحه...741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 753 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی