جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Psychometric properties the Iranian version of Older People’s Quality Of Life questionnaire (OPQOL)
 
Health and Quality of Life Outcomes
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85391    1397/06/15   2018/09/06    
Happiness, quality of working life, and job satisfaction among nurses working in emergency departments in Iran
 
Health and Quality of Life Outcomes
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158455    1400/01/13   2021/04/02    
Spatial distribution of the cottony camellia scale, Pulvinaria floccifera (Westwood) (Hemiptera: Coccidae) in the tea orchards
 سکینه نعیم امینی، حبیب عباسی پورشوشتری، Sakineh Naeimamini، Habib Abbasipour and Sirus Aghajanzadeh
Journal of Plant Protection Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7812    1392/02/20   2013/05/10    
SELECTION OF SPECIFIC SINGLE CHAIN VARIABLE FRAGMENTS (SCFV) AGAINST POLYMYXA BETAE FROM PHAGE DISPLAY LIBRARIES
 حسین صفرپور، امیرمحمد ناجی، محمد رضا صفر نزاد، خسین صفر پور،فاطمه شهریاری، مرضیه بصیری، علائالدین کرد نائیج
Journal of Plant Protection Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8709    1392/07/12   2013/10/04    
Change in Life Expectancy and Stable Age Distribution of the Diamondback Moth, Plutella Xylostella (L.) After Indoxacarb Treatment
 محمد محمودوند، حبیب عباسی پورشوشتری، Mohammad Mahmoudvant، habib Abbasipour، Aziz Sheikhi Garjan، Ali reza Bandani
Journal of Plant Protection Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6204    1391/03/12   2012/06/01    
ماهیت تعهدات پزشکی در پرتو مطالعه تطبیقی
 محمدرضا فلاح، حمیدرضا صالحی، محمود عباسی
حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law
Endnote  XML  Paper ID : 6211    1389/08/01   2010/10/23    
تحلیل مبانی حقوقی قرارداد پزشک وبیمار
 سیدمحسن سادات اخوی
حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10327    1390/11/02   2012/01/22    
تعهد حرفه ای پزشکی : منبع ، مورد و متعلق مورد تعهد
 سیدمحسن سادات اخوی
حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10286    1392/03/31   2013/06/21    
بررسی فقهی حقوقی مبانی و محدوده تجویز جراحی های زیبایی و ترمیمی
 سیدمحسن سادات اخوی
حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10288    1391/06/31   2012/09/21    
ماهیت حقوقی رابطه پزشک وبیمار و سبب ایجادان
 سیدمحسن سادات اخوی
حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10289    1390/06/31   2011/09/22    
اولین صفحه...761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 761 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی