جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مبنا ومسیولیت پزشک خواستگاه و غایت اخلاقی حقوق پزشکی
 سیدمحسن سادات اخوی
حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31142    1394/03/01   2015/05/22    
سیاست جنایی بزه‌دیده‌مدارانه درخصوص بیماران مبتلا به ایدز با نگاهی به قوانین امریکا
Victim-Oriented Criminal Policy in Respect to the Patients With AIDs Through a Glance at the US Regulations
 
حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law
Endnote  XML  Paper ID : 158484    1400/01/01   2021/03/21    
جایگاه سازمان بازرسی کشور در مقابله با فساد اداری و احقاق حقوق شهروندی
The position of the National Inspection Organization in the fight against corruption
 
حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148005    1399/08/25   2020/11/15    
احوال شخصیه بیماران سرمازیست
Personal Status of Cryonic Patients
 
حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137412    1398/08/10   2019/11/01    
ملاحظات کیفری در خصوص اجرای کرایونیک
Criminal Aspects on Cryonics
 
حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law
Endnote  XML  Paper ID : 137612    1399/03/25   2020/06/14    
ماهیت تعهدات پزشکی در پرتو مطالعه تطبیقی
 
حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42702    1389/06/31   2010/09/22    
مطالعه تطبیقی مسیولیت مدنی پرستاران
 
حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42698    1392/07/01   2013/09/23    
مدیریت دیجیتالی حقوق مالکیت ادبی و هنری
managmen
 ستار زرکلام
حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43529    1395/12/18   2017/03/08    
simulation of taxol production by combined salicylic acid elicitation and sonication in taxus baccata cell culture
 مجید امینی دهقی، ایت اله رضایی نودهی، فائزه قناتی
2011 international conference on life science and technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6212    1389/10/17   2011/01/07    
القای تولید تاکسول توسط اسید سالیسیلیک و سونیکاسیون در کشت سلولی سرخدار
Stimulation of taxol production by combined salicylic acid elicitation and sonication in Taxus baccata cell culture
 ایت اله رضایی نودهی، فایزه قناتی، مجید امینی دهقی
2011 international conference on life science and technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7402    1390/08/22   2011/11/13    
اولین صفحه...761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 762 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی