جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Ferroresonance in Voltage Transformer ConsideringLinear and Nonlinear Core Losses Effect
 حمید رادمنش، مهرداد رستمی، جعفر خلیل پور
International Journal of Computer and Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6678    1391/07/24   2012/10/15    
کنترل مقاوم چند هدفه سیستم های نامعین غیر خطی توسط انفیس
Robust multi objevtive H2-H-inf control of nonlinear uncertain systems using multiple linear model and ANFIS
 محمدحسین کاظمی، وحید عظیمی، پیمان اخلاقی
Chinese Control and Decision Conferemce 2011
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6196    1390/03/02   2011/05/23    
کنترل مقاوم چند هدفه سیستم های نامعین چند متغیره غیر خطی با استفاده از منطق فازی
Robust multi objevtive H2-H-inf control of mimo nonlinear uncertain systems via T-S Fuzzy Model
 وحید عظیمی، پیمان اخلاقی، محمدحسین کاظمی
11th Internation Conference on control Automation and System, 2011
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6197    1390/08/07   2011/10/29    
Designing the Fuzzy Controller in Mobile Robot Navigation with the Presence of Unknown Obstacles
 مریم رفاعی، محمدحسین کاظمی، محمد علی نکویی، امیر قریشی
International Journal of Intelligent Information Processing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6199    1390/12/11   2012/03/01    
Impact of Psychological problems in chemical warfare survivors with severe ophthalmologic complication , a cross sectional stydy
 مریم صادقی نائینی، پروین رهنما، فرهاد جعفری، غلامحسین قایدی، سیامک افشین مجد، حسن قاسمی خوری نیا، بتول موسوی،محمدرضا سروش،محمدمهدی نقی زاده
Health and Quality of Life Outcomes
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6312    1391/01/20   2012/04/08    
Long-term effects of sulfur mustard on civilians’ mental health 20 years after exposure (The Sardasht-Iran Cohort Study)
 
Health and Quality of Life Outcomes
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7838    1392/01/12   2013/04/01    
Translation and psychometric testing of the Farsi version of the Seattle angina questionnaire
 زهرا طاهری خرامه، مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، ابراهیم حاجی زاده، مجتبی ویس مرادی،Sherrill Snelgrove، علی منتظری
Health and Quality of Life Outcomes
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64458    1396/09/11   2017/12/02    
نسخه ایرانی پرسشنامه اضطراب سالمندان: یک مطالعه اعتباریابی
The Iranian version of geriatric anxiety inventory (GAI-P): a validation study
 
Health and Quality of Life Outcomes
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116682    1398/04/21   2019/07/12    
Psychometric characteristics of the Iranian Caregiver Burden Inventory (CBI) in caregivers of elderly patients with Alzheimer
 
Health and Quality of Life Outcomes
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137714    1399/05/09   2020/07/30    
فرم کوتاه فارسی پرسشنامه نگرش به سالمندان: یک مطالعه اعتباریابی
The Persian short form Aging Perceptions Questionnaire (APQ-P): A validation study
 
Health and Quality of Life Outcomes
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137251    1398/10/17   2020/01/07    
اولین صفحه...741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 760 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی