جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Relationship between IL?6 and IL?10 cytokines with physical activity in chemical victims: Sardasht?Iran Cohort Study
 پروین رهنما، زینب غضنفری ، نقی زاده
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6264    1391/02/09   2012/04/28    
The effect of immunomodulator fraction of garlic (R10) on producing pre?eclampsia in pregnant mice
 انسیه سادات میرشریف ، مرجان حشمتی، طوبی غضنفری، سکینه مویدمحسنی، ایوبی ، اقتداردوست، اقاجانی
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6265    1391/02/10   2012/04/29    
The immunomodulatory effect of Florida plorutus on macrophage response against Candida albicans
 طوبی غضنفری، فرح نژاد ، یوسفی
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6266    1391/02/09   2012/04/28    
In vitro Immunomodulatory effect of R10 fraction of garlic on CD8+ T Lymphocytes viability and production of TNF??
 حسین رشیدی، طوبی غضنفری، جلایی
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6267    1391/02/10   2012/04/29    
Induction of Cytotoxicity in melanoma cell line by CD8 + T cells treated with immunomedulator fraction of garlic (R10)
 حسین رشیدی، طوبی غضنفری، جلایی
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6268    1391/02/10   2012/04/29    
The Effect of Garlic Fractions on Raji (human Burkitt lymphoma) Cell Line
 بتول رحمتی کچومثقالی، طوبی غضنفری، جمالی ، گماری ، عسگریان
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6269    1391/02/10   2012/04/29    
Diagnosis Aids in Multivariate Multiple Linear Regression Profiles Monitoring
 امیر حسین امیری، عباس سقایی-
Communications in Statistics -Theory and Methods
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6238    1393/03/30   2014/06/20    
An Optimality Probability Index for Correlated Multiple Responses
 محمدحسن بختیاری فر، مهدی بشیری
Communications in Statistics -Theory and Methods
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8301    1393/06/08   2014/08/30    
Robust Estimation of Multi-response Surfaces Considering Correlation Structure
 امیر مسلمی وایقان، مهدی بشیری، دکتر اخوان نیاکی
Communications in Statistics -Theory and Methods
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10395    1393/08/26   2014/11/17    
Markov switching component GARCH model: Stability and forecasting
 N. alemohammad, S.Rezakhah and S. H. Alizadeh
Communications in Statistics -Theory and Methods
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42428    1394/06/21   2015/09/12    
اولین صفحه...761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 767 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی