جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

حداکثر سازی مساله تور پوششی پشتیبان
The Maximal Backup Covering Tour Problem
 علی ابراهیمی درچه، راشد صحرائیان
6th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6481    1391/04/28   2012/07/18    
یک سیستم جدید برای مدل شبیه سازی شبکه توزیع پویا با تقاضای غیر قطعی به منظور تحلیل اثر زمان تدارک
A New System Dynamics Distribution Network Simulation Model with Uncertain Demands for Analyzing Lead Times Effect
 ارش جعفری نسب، راشد صحرائیان
6th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6482    1391/04/28   2012/07/18    
Minimizing the Makespan on Parallel Batch Scheduling with Stochastic Times
 ایمان رستگار، راشد صحرائیان
6th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6483    1391/04/28   2012/07/18    
Application of biological and integrated fertilizers mitigates the adverse effects of drought stress on barley
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، محمد رضا چائی چی
International Research Journal of Applied and Basic Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6485    1391/07/30   2012/10/21    
بررسی اثر سبکهای فرزند پروری و خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی
Study of the Effects of Parenting Styles and Self-Regulation on Academic Achievement
 محمدابراهیم مداحی، ریتا لیاقت ، لیلی مداح
International Research Journal of Applied and Basic Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7216    1391/11/11   2013/01/30    
Study of the Effects of Parenting Styles and Self-
 محمدابراهیم مداحی
International Research Journal of Applied and Basic Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10522    1393/10/12   2015/01/02    
مطالعه اثر لودینگ پلاتین بر کارایی الکترود گازی نفوذی اکسایش گلوگز
Study of Platinum loading effect on performance of GDE for Glucose Oxidation
 یکتا مجیدی، محمدصفی رحمانی فر، -Yekta MajidifardRasolAbdullahMirzaie
15th Iranian Physical Chemistry Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6489    1391/06/13   2012/09/03    
بررسی اثر گروه عاملی انیلین بر شکافتگی HOMO/LUMO پلی انیلین
Effect of aniline substitutions on polyaniline HOMO/LUMO band gap
 محمدصفی رحمانی فر
15th Iranian Physical Chemistry Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6490    1391/06/13   2012/09/03    
بررسی اثر نیکل و پلاتین -کاغذ کربنی بر الکترواکسایش متانل در محیط قلیایی
Fabriccation of Pt-Ni particle/carbon paper electrocatalysts electrooxidation of methanol in alkaline medium
 ابوالفتح عشقی، محمدصفی رحمانی فر، رسول عبدالله میرزایی- البولفتح عشقی
15th Iranian Physical Chemistry Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6492    1391/06/13   2012/09/03    
مطالعه اثر نقطه بار صفر بر واکنش احیای اکسیژن در الکترود گازی نفوذی پیل سوختی PEEMFC
Study of Point of zero charge effect on oxygen reduction reaction at gas diffusion electrode in PEEMFCs
 محمدصفی رحمانی فر، رسول عبدالله میرزایی- سمانه ساجدی
15th Iranian Physical Chemistry Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6493    1390/06/13   2011/09/04    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 795 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی