جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی جوانه زنی بذر زیره سبز (Cuminumcyminum. L)
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6498    1391/06/14   2012/09/04    
بررسی بنیه بذر توده های مختلف بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana L.)
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، مینا عبداللهی
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6499    1391/06/14   2012/09/04    
بررسی تاثیر خشکی بر عملکرد بذر، گل و شاخص بازاوری گلدهی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
Effect of drought stress on grain yield, flower and flowering Refresh of calendula (Calendula officinalis L.) medicinal plant
 لیلا جعفرزاده حیمه، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6521    1391/06/14   2012/09/04    
بررسی بنیه بذر (Seed vigour) حاصل از گیاه مادری همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش خشکی
Effect of Seed vigor produced from parent calendula plants (Calendula officinalis L.) under drought stress
 حشمت امیدی، لیلا جعفرزاده حیمه
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6525    1391/06/14   2012/09/04    
بررسی تاثیر کودهای زیستی بر صفات مورفولوژیک دو گونه از گیاه دارویی اویشن
 مهدی رضایی، حسن حبیبی، علاالدین کردنائیج، قاسم حسین طلایی
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6647    1391/06/14   2012/09/04    
افزایش فعالیت فسفاتازهای اسیدی و قلیایی در طی جوانه زنی بذور نخود ایرانی تحت شرایط تنش شوری
Increased in acid and alkaline phosphatases activity during seeds germination of Iranian chickpea (Cicer arietinum) under salt stress
 ایت اله رضایی نودهی، یاور شرفی، ایت اله رضایی
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6542    1391/06/14   2012/09/04    
بررسی تاثیر کاربرد کود های زیستی و فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه
Effeact of biofertilizer and phosphore on yeild and components yield
 مجید امینی دهقی، مدرس ثانوی حیدری شریف اباد و حسینی
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6849    1391/06/14   2012/09/04    
اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی زیره سبز
Effeact of
 قاسم حسین طلایی، مجید امینی دهقی، خسرو عزیزی
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6759    1391/03/14   2012/06/03    
تاثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفات بر عملکرد کمی و کیفی گیاه داروی زیره سبز
Effeact of
 قاسم حسین طلایی، مجید امینی دهقی، خسرو عزیزی
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6760    1391/06/14   2012/09/04    
تاثیر کود شیمیایی و زیستی فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گل راعی
Effeact of
 شهلا شفیعی ادیب، مجید امینی دهقی، مدرس ثانوی
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6761    1391/06/14   2012/09/04    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 796 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی