جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی در کشت علوفه ای یونجه و رازیانه
Effect of biological and chemical fertilizers on morphological characteristics of the forage crop alfalfa and fennel
 زینب بساق زاده ، مجید امینی دهقی، بساق زاده،مدرس و فتوکیان
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9768    1391/06/14   2012/09/04    
برسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی و فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه
Effect of biofertilizers and phosphorus on yield and yield components of fennel
 مجید امینی دهقی، حسین زاده،حیدری و مدرس
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9769    1391/06/16   2012/09/06    
تاثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفات بر عملکرد کمی و گیفی گیاه دارویی زیره سبز
Effect of different levels of phosphorus fertilizers in conjunction with organic phosphate on the yield and cumin
 قاسم طلایی، مجید امینی دهقی، طلایی و عزیزی
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9770    1391/06/14   2012/09/04    
اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد گمی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز
Effect of biofertilizers on yield and quality of the herb cumin
 قاسم طلایی، مجید امینی دهقی، طایی، عزیزی و رضایی
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9772    1391/06/14   2012/09/04    
تاثیر کود زیستی و شیمیایی فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گل راعی
Effect of biological and chemical phosphorus fertilizer on yield and quality of medicinal plant Hypericum
 شهلا شفیعی ادیب، مجید امینی دهقی، شفیعی،مدرس
دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9773    1391/06/14   2012/09/04    
استرس اجتماعی،بی دردی ناشی از استرس،و دریافت درد در موش های نر و ماده
Social stress, Stress induced hypoalgesia,andpain perceptionin male and femail mice
 محمدرضا واعظ مهدوی
Milan2012 14thworld congress on pain
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6497    1391/06/08   2012/08/29    
بررسی و تحلیل عقلانیت جدید در مقایسه با عقلانیت سنتی
A Critical and Comparative Study and Analysis of Modern and Traditional Rationalism
 حسین زمانیها
تاریخ فلسفه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6504    1391/06/30   2012/09/20    
ارزیابی انتقادات فخررازی به براهین ابن‌سینا در مورد تناهی ابعاد
Evaluating Fakhr-e Razis Criticism of Ibn Sinas Arguments on the Fineness of Dimensions
 
تاریخ فلسفه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158746    1400/03/01   2021/05/22    
ارزیابی انتقادات فخررازی به مقدار حرکت بودن زمان از دیدگاه ابن سینا
Crtical investigation of Faqr Razi critic to Ibn SIna views about time
 محمود صیدی سید محمد موسوی
تاریخ فلسفه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43282    1395/10/30   2017/01/19    
بررسی انتقادات فخررازی به براهین ابن‌سینا در مورد بعد مجرد بودن مکان با تاکید بر وجه تاریخی ان
Investigation of Fakhr Razis criticisms of Ibn Sinas arguments about the dimension of the singularity of the place, with an emphasis on its historical aspect.
 
تاریخ فلسفه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85262    1396/09/01   2017/11/22    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 797 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی