جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تحیل مبانی فلسفی انسان شناسی در فلسفه مصر باستان
Studying and Analysis of the Philosophical Bases of Ancient Egyptians Anthropology
 
تاریخ فلسفه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105885    1397/06/31   2018/09/22    
ساختارهای نوویکف روی جبرهای لی
Novikov structures on Lie algebras
 رضا عبدالملکی، حسام الدین شریفی
2nd Seminar on Algebra and its Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6505    1391/06/11   2012/09/01    
حاصلضرب های نوویکف از مشتقات
Novikov products of derivations
 رضا عبدالملکی، حسام الدین شریفی
2nd Seminar on Algebra and its Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6912    1391/06/11   2012/09/01    
دنتینوژنزیس ایمپرفکتا همراه با استئوژنزیس ایمپرفکتا: ارائه یک مورد
dentinogenesis imperfecta associated with osteogenesis imperfecta: case report
 راحیل احمدی، صدیقه مظفر، دکتر مینا بی ریا- دکتر فاطمه مشهدی عباس
Dental Research Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7125    1391/05/09   2012/07/30    
ضایعات راکتیو در حفره دهان: مطالعه گذشته نگر 2068 نمونه
Reactive lesions of the oral cavity: A retrospective study on 2068 cases
 حورا اصفهانیان، نوشین جلایرنادری، دکتر نصرت الله عشقیار
Dental Research Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6515    1391/06/01   2012/08/22    
بررسی سمیت نانو هیدروکسی اپاتیت درمجاورت فیبروبلاست و گلبولهای سفیدخون
evaluation of the human peripheral blood mononuclear cells, vitality in adjacent with hydroxyapatite nanoparticles
 
Dental Research Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6609    1389/06/31   2010/09/22    
Effect of phosphate-buffered saline on push-out bond strength of a new bioceramic sealer to root canal dentin
 هادی اسدیان، Shokouhinejad N، Hoseini A، Gorjestani H، Raoof M، Shamshiri AR
Dental Research Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9008    1391/06/11   2012/09/01    
A randomized controlled evaluation of alveolar ridge preservation following tooth extraction using deproteinized bovine bone mineral and demineralized freeze-dried bone allograft
 رخساره صادقی، دکتر سید اصغر میرعمادی- دکتتر مریم بابایی- دکتر فاطمه مشهدی عباس
Dental Research Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31750    1394/12/18   2016/03/08    
Giant sialoliths of Wharton duct: Report of two rare cases and review of literature
 حسین شاهون، دکترساره فرهادی
Dental Research Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30925    1394/06/10   2015/09/01    
Comparison of nitrous oxide/midazolam and nitrous oxide/promethazine for pediatric dental sedation: A randomized, cross-over, clinical trial
 
Dental Research Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106010    1397/09/27   2018/12/18    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 798 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی