جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

درمانهای دهانی و دندانی لیزر:موارد استفاده، مزایا و توجهات
Oral and Dental Laser Treatments for Children: Applications, Advantages and Considerations
 راحیل احمدی
Journal of Lasers in Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6733    1391/08/01   2012/10/22    
In Vitro Evaluation of the Effect of Different Laser Irradiations on the Enamel Surfaces of Teeth Treated with Home Bleach Procedure
 زهره مرادی اردبیلی، محمدباقر رضوانی، مهشید محمدی بصیر، نسیم چینی فروش-زهره مرادی
Journal of Lasers in Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10131    1392/04/10   2013/07/01    
Comparison of Tooth Color Change After Bleaching With Conventional and Different Light-Activated Methods
 
Journal of Lasers in Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116441    1396/11/25   2018/02/14    
Study of Wild Solanum Species to Identify Sources of Resistance Against the Green Peach Aphid, Myzus Persicae (Sulzer)
 علیرضا عسکریان زاده، Alireza Askarianzadeh، Nicholas Birch، Gavin Ramsay and Mehrnoosh Minaeimoghadam
American Journal of Potato Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6734    1391/07/10   2012/10/01    
انالیز تصاویر سی تی کبد برای جراحی به کمک کامپیوتر
Analysis of CT Images of Liver for Surgical Planning
 امیرحسین فروزان، Yen-Wie Chen، Reza A. Zoroofi، Masaki Kaibori
American Journal of Biomedical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6740    1391/01/13   2012/04/01    
Design and simulation of an easy structure multiband printed ring slot antenna
 محمدحسین امینی، حمیدرضا حسنی
Journal of Telecommunications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6746    1391/01/13   2012/04/01    
بهبود شمای اجازه های دسترسی SIP بر اساس رمز نگاری توابع بیضوی
SIP Authentication Scheme Improvement based on Elliptic Curve Cryptography
 سمانه سادات موسوی نیک، محمدباقر غزنوی قوشچی
Journal of Telecommunications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10166    1391/07/10   2012/10/01    
finding the shortest path for mobility of mobile sensors in k-coverage networks
 مهزاد- بخشی
Journal of Telecommunications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42308    1390/01/01   2011/03/21    
تحلیل نشانه معناشناسی شعر عقاب خانلری
 فریده داودی مقدم
همایش نشانه شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6747    1390/12/11   2012/03/01    
اموزه های صوفیانه در اشعار ملاصدرا
 فریده داودی مقدم
همایش عرفان شیعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6748    1391/01/30   2012/04/18    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 816 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی