جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تجدد امثال و انعکاس ان در اشعار بیدل دهلوی
 شهلا خلیل الهی، غفار برج ساز
همایش عرفان شیعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9258    1392/12/01   2014/02/20    
مقایسه و تحلیل حکایات بایزید در کشف الاسرار و روح الارواح
 شهلا خلیل الهی، دکتر بتول مهدوی
همایش عرفان شیعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9260    1392/12/01   2014/02/20    
رویا در شعر ادنیس و سهراب سپهری
 فریده داودی مقدم
همایش ادبیات تطبیقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6749    1391/02/21   2012/05/10    
بینامتنیت در رمان پیکر فرهاد
 فریده داودی مقدم
همایش داستان پژوهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6750    1391/03/10   2012/05/30    
شکار معنا در نگاه مولانا
 فریده داودی مقدم
همایش مولانا معلم معنا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6751    1391/07/21   2012/10/12    
عناصر ادبی مشترک ترکیه و ایران دررمان زندگی نو و بیوتن
 فریده داودی مقدم
چهارمین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6752    1391/08/13   2012/11/03    
کردار گفتمانی و اجتماعی در رمان مدار صفر درجه بر پایه الگوی تحلیل گفتمان فرکلاف
 فریده داودی مقدم، الهام حدادی ( نفر اول ) ، مصطفی گرجی ( نفر سوم )
نقد ادبی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6753    1391/06/30   2012/09/20    
Estimating the Change Point of Binary Profiles With a Linear Trend Disturbance
 امیر حسین امیری
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6755    1391/09/13   2012/12/03    
محاسبه متوسط طول دنباله نمودار کنترل EWMA-3 برای پایش پروفایلهای خطی ساده با استفاده از زنجیره مارکف
 امیر حسین امیری
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6756    1391/09/13   2012/12/03    
براورد فاصله ای شاخص های قابلیت فرایند های خودهمبسته
 امیر حسین امیری
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6757    1391/09/13   2012/12/03    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 817 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی