جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای پایش پروفایلهای پواسون و شناسایی پارامتر عامل هشدار
 امیر حسین امیری
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6758    1391/09/13   2012/12/03    
تلفیق رویکرد VSI و ضریب هموارسازی تطبیقی در نمودار کنترل MEWMA برای پایش پروفایل های خطی چندگانه
 محمد حسنی انبوهی، امیر حسین امیری
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6834    1391/09/13   2012/12/03    
بررسی ظرفیت تثبیت پتاسیم در تعدادی از خاکهای زیر کشت نیشکر خوزستان
Study of Potassium Fixation Capacity in Some Under-Cultivation Sugarcane Soils in Khuzestan
 عبدالامیر بستانی، غلامرضا ثواقبی فیروزابادی
اب و خاک - علوم و صنایع کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6762    1390/09/01   2011/11/22    
مقایسه روشهای ابیاری سطحی، قطره ای و واترباکس در استقرار نهال زالزالک برای کنترل پدیده بیابان زدایی
Comparison of Surface, Drip and Water Box Irrigation Methods on the Establishment of Hawthorn Seedling for Controlling Desertification Phenomenon
 
اب و خاک - علوم و صنایع کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116691    1398/04/11   2019/07/02    
مقایسه شناخت دانشجویان گروه پزشکی درمورد پیشگیری از پرفشاری خون ، چاقی و بیماریهای قلبی
 ایمان انصاری، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6768    1391/07/20   2012/10/11    
اثر تجویز خوراکی و درازمدت مرزنجوش بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی در بافت کبد موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
 مهرداد روغنی، محمدحسن قوسیان مقدم
سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7932    1391/07/21   2012/10/12    
the effect of saliva officinalis on arrangment of glomerular kidney tissue in diabetic male rat using stz
 ایمان انصاری، مهرداد روغنی، محمدحسن قوسیان مقدم
سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7933    1391/07/21   2012/10/12    
اثر درمانی مرزنجوش بر ترمیم جزایر بتا در پانکراس موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
 مهرداد روغنی، محمدحسن قوسیان مقدم
سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7934    1391/07/21   2012/10/12    
نابرابری های جنسیتی و طبقاتی در اندیشه ی پروین اعتصامی
 ابوالفضل ذوالفقاری، مسلم میرزایی
زن در فرهنگ و هنر- پژوهش زنان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6776    1390/01/20   2011/04/09    
بازنمایی جنسیت در اثار نقاشان خوداموخته از منظر نشانه شناسی اجتماعی تصویر
Representation of Gender in the Works of Self-taught Painters in Terms of Social Semiotics of the Image
 
زن در فرهنگ و هنر- پژوهش زنان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137301    1398/03/01   2019/05/22    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 818 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی