جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تفاوتهای جنسیتی در نگرش به فرزند
child the study of gender diferntions on attitude toward
 امیر رستگار خالد، ساجده مقدمی
زن در فرهنگ و هنر- پژوهش زنان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42599    1395/01/30   2016/04/18    
مطالعه تطبیقی زبان زنانه و مردانه در اثار هنرمندان معاصر عرب با موضوع جنگ
A Comparative Study of Women and Men Language in the Works of Contemporary Arab Artists on the Subject of War
 
زن در فرهنگ و هنر- پژوهش زنان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159178    1400/10/27   2022/01/17    
use of colchicine intra hippocampal Ca1 impairs transmission of non motivational information
 نسیبه ریاحی زانیانی ، منیژه کرمی، نسیبه ریاحی زانیانی
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6777    1391/08/19   2012/11/09    
Protective effect of naloxone in rat received chronic L-arginine
 فاطمه لک زایی ، منیژه کرمی، فاطمه لک زایی و فاطمه حسنی
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6782    1391/08/19   2012/11/09    
رابطه نوع دینداری با نگرش به ارزشهای دموکراتیک در میان دانشجویان تهرانی
 ابوالفضل ذوالفقاری
جامعه شناسی جوانان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6781    1390/06/15   2011/09/06    
رابطه نوع دینداری با نگرش به ارزشهای دموکراتیک در میان جوانان تهرانی
 ابوالفضل ذوالفقاری
جامعه شناسی جوانان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8816    1390/07/17   2011/10/09    
مفهوم ازادی در اندیشه علامه سید محمد حسین طباطبائی
 ثریا قطبی، علی مرشدی زاد
چهارمین نشست اندیشه های راهبردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6786    1391/08/23   2012/11/13    
بررسی میزان الودگی به کیست هیداتیک در کبد و ریه گوسفندان و بزهای کشتار شده کشتار گاه صنعتی استان گیلان
 رضا صداقت، حامد راد،بردیا یونس پور،علیرضا گائینی،محمدرضا محبی،علیرضا دیبایی
کنگره ملی گاو شیری لبنیات و صنایع وابسته
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6793    1390/11/28   2012/02/17    
بررسی میزان الودگی کبد گاوان کشتار شده به فاسیولا در کشتار گاه صنعتی گیلان
 رضا صداقت، حامد راد،بردیا یونس پور
هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6794    1391/02/09   2012/04/28    
نیاز سنجی اموزش دانش و مهارت کارافرینی: در رشته¬های علوم انسانی
 سعید صفری، مهدی سمیع زاده
فناوری اموزش
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6795    1391/07/01   2012/09/22    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 819 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی