جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Identifying the Entrepreneurship Competencies Effective in Commercialization of Technology: A Case Study of Nanotechnology business
 سعید صفری، مرضیه خلیل زاده- حسن مبارکی
zenith International Journal Of Business Economics and Management Resarh
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6797    1391/04/30   2012/07/20    
تاثیر اقدامات مدیریت راهبردی بر کارافرینی سازمانی در شرکت سرمایه گذاری مهد تابان
 سعید صفری، محمدوزین کریمیان، حسن خلیلی- داود عابداملی
توسعه کارافرینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6798    1391/03/30   2012/06/19    
شناسایی نوع انگیزه شغلی موثر بر تصمیم گیری کارافرینان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
Identification of types of job motives influencing Entrepreneurs decision making in Science and technology park of Tehran University
 مجتبی اختری ، علی حسین کشاورزی
توسعه کارافرینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10437    1393/04/10   2014/07/01    
بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیّتی و رفتاری در تبیین قصد کارافرینانة دانشجویان
Investigating the Impact of Personality and Behavioral Characteristics in Explaining Students Entrepreneurial Intention
 
توسعه کارافرینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137817    1398/11/30   2020/02/19    
طراحی مدل کسب وکار با رویکرد لارج (مطالعه موردی: فروشگاه زنجیرهای هایپرمی)
Designing a Business Model with a LARGE Approach (Case Study: Hypermedia Chain Store)
 
توسعه کارافرینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137137    1398/05/01   2019/07/23    
ارایة مدلی هیبریدی برای ارزیابی اثربخشی بازاریابی مبتنی بر وب در صنعت هواپیمایی ایران
 سعید صفری- ریحانه هلالی
مدیریت فناوری اطلاعات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42973    1395/04/01   2016/06/21    
بررسی عوامل موثر بر فناوری اطلاعات در پارکهای علم وفناوری در ایران
 احمد سرداری، حاجی زاده
مدیریت فناوری اطلاعات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10179    1392/09/10   2013/12/01    
بررسی اهداف و وظایف پارک های علم و فناوری ایران و میزان تمرکز انها بر مراحل مختلف یادگیری
 احمد سرداری
مدیریت فناوری اطلاعات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10189    1391/06/31   2012/09/21    
ساختار مدیریت کیفیت با پشتیبانی فناوری اطلاعات، پژوهشی پیرامون بیمه مرکزی ایران
 سعید صفری، حسن خلیلی- صفیه شیرزاد
مدیریت فناوری اطلاعات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6799    1391/07/01   2012/09/22    
DNA Vaccine induce protective immune responses against Leishmania Major
 فریبا خوش زبان
First international conference for Medical education.Karbala
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6802    1391/01/16   2012/04/04    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 820 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی