جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

سنتز و بررسی اثر ضد تشنجی 1-1-4متوکسی فنیل(سیکلوهگزیل) .....در موش سوری نر
Synthesis and study of anticonvulsant effect of 1-1-(4-methoxyphenyl) (cyclohexyl) 4-piperidinol as a new derivative of phencyclidine in PTZ-induced kindling model in male mice
 مهدیه نیک نژادخسمخی، محسن خلیلی
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8003    1392/06/10   2013/09/01    
بررسی اثر خوراکی حب الشفا بر پارامترهای رفتاری سندرم ترک مورفین
Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o -Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats:a behavioral study0
 سیدمحمد نظری، محسن خلیلی، محسن ناصری
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8005    1392/06/10   2013/09/01    
The effect of oral consumption of olive leaves on serum glucose level and lipid profile of diabetic rats
 یاسر معصومی ، محمدحسن قوسیان مقدم
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8016    1392/06/01   2013/08/23    
بررسی اثر داروی تکروولیم در موشهای دیابتی شده با استر÷توزوسین
Antidiabetic effect of Teucrium polium aqueous extract in multiple low-dose streptozotocin-induced model of type 1 diabetes in rat
 زری ثابت، دکتر مهرداد روغنی - مریم نجفی - زهرا مقصودی
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8074    1392/03/29   2013/06/19    
ویژگی های پاتولوژیک رحم در موش مبتلا به تخمدان پلی کیستیک
Pathological characteristics of uterus in rats with polycystic ovary
 فاطمه لک زایی ، محمد رضا جلالی ندوشن، منیژه کرمی، فاطمه لک زائی مریم دربان فولادی
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8034    1392/06/10   2013/09/01    
The Effect of Resistance Exercise on Oxidative Stress in Cardiac and Skeletal Muscles of Streptozotocin-induced Diabetic Rats
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9016    1392/12/04   2014/02/23    
The effect of simvastatin in prevention of histological changes of substantia nigra and behavioral abnormalities in an experimental model of Parkinson’s disease in rat
 مهرداد روغنی، Ladan Habibi-Nikakhlagh 1 ، Sima Nasri 1* ،
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8619    1392/05/12   2013/08/03    
Methadone and haloperidol combination effect on the acquisition and expression of morphine tolerance and dependence in male mice
 عصمت یاقوت پور، محسن خلیلی، زهرا کیاسالاری رینه
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8353    1392/06/10   2013/09/01    
بررسی اکوکاردیوگرافیک در نوزادان مشکوک به بیماری مادرزادی قلب در بخش مراقبتویژه نوزادان
echocardiographic evaluation in neonates suspected to congenital heart disease in NICU
 حاجیه برنا، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی، شیوا رفعتی، معصومه بزاز ومحمد مرادی
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31338    1393/05/18   2014/08/09    
اثرات فارماکولوژیک مرزنجوش (Origanum vulgare) بر ازمون های ماز بعلاوه و میدان باز در موش
Pharmacological Effects of Origanum Vulgare L. in the Elevated Plus-Maze and Open Field Test in the Rat
 تاجماه ممبینی، سروش مظلومی، جمال شمس
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31032    1394/06/10   2015/09/01    
اولین صفحه...821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 825 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی