جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مقایسه بیان سیتوکراتین 7 در اپیتلیوم پولیپ بینی و مخاط رینوسینوزیت مزمن
Comparison of expression of Cytokeratin 7 on Epithelium of Nasal Polyps and Mucosa of Chronic Rhinosinusitis
 سارا غلامی کلیشمی، مرجان حشمتی، محمد رضا جلالی ندوشن - سارا غلامی
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30991    1393/06/15   2014/09/06    
تخفیف اسیمتری حرکتی در موش های رت لیژن شده با 6-هیدروکسی دوپامین توسط فیتیک اسید
Phytic Acid Mitigates Motor Asymmetry in Male Rat with Unilateral 6-Hydroxydopamine Striatal Lesion
 زهره حموله شلالی، محسن خلیلی، بتول رحمتی کچومثقالی، مهرداد روغنی
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31022    1394/06/30   2015/09/21    
ارزیابی حساسیت انتی بیوتیکی اشریشیا کلی و کلبسیلا جداشده از عفونتهای دستگاه ادراری بیماران مراجعه کننده به یک بیمارستان دانشگاهی در تهران
Evaluation of Antibiotic Susceptibility of Escherichia coli and Klebsiella spp. Isolated from Urinary Tract Infections of Patients Attending a University Hospital in Tehran
 محمد رضا جلالی ندوشن، حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30945    1394/06/10   2015/09/01    
ضد دردی القا شده با مرفین در پی .....
..... Morphine induced-analgesia subsequent to
 منیژه کرمی، طیبه توکلی راد
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30936    1394/11/10   2016/01/30    
اختلال در بازخوانی داده ها
Information Recall Deficit in the Novel Task after Treatment of Rats with Ethanol
 منیژه کرمی، سمیرا گراوند محمدرضا جلالی ندوشن
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30937    1394/06/01   2015/08/23    
Protective Effect of Carvacrol in 6-hydroxydopamine Hemi-parkinsonian Rat Model
 مهرداد روغنی، Tourandokht Baluchnejadmojarad1*، Jalal Hassanshahi2، Mehrdad Roghani3، Monireh Mansouri1، Safoura Raoufi1
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31468    1393/10/01   2014/12/22    
Rosmarinic acid mitigates learning and memory disturbances in amyloid ? (25–35)-induced model of Alzheimer’s disease in rat
 مهرداد روغنی، Tourandokht Baluchnejadmojarad1*، Mehrdad Roghani2، Parastou Kazemloo2
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31469    1393/10/10   2014/12/31    
Melissa officinalis aqueous extract ameliorates 6-hydroxydopamine-induced neurotoxicity in hemi-parkinsonian rat
 مهرداد روغنی، Mahmoud Salami 1*، Razieh Malekmohammadi 1، Mehrdad Roghani 2، Seyed Mojtaba Banitaba
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31470    1393/10/10   2014/12/31    
Salvianolic Acid Improves Status Epilepticus and Learning and Memory Deficiency in Rat Model of Temporal Lobe Epilepsy
 مهرداد روغنی، Tourandokht Baluchnejadmojarad1*، Jamali-Raeufy Nida1، Farnaz Nikbakht1، Mehrdad Roghani2، Samira Ramazi3، Fahimeh Zavvary3
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31473    1393/10/01   2014/12/22    
The Effect of Sesamin on Motor Asymmetry in Intrastriatal 6-Hydroxydopamine Rat Model of Parkinsons Disease
 مهرداد روغنی، Tourandokht Baluchnejadmojarad1*، Monireh Mansouri1، Farnaz Nikbakht1، Soudabeh Fallah2، Mehrdad Roghani3
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31474    1394/06/10   2015/09/01    
اولین صفحه...821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 826 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی