جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

A CLASSIFICATION OF CACTUS GRAPHS ACCORDING TO THEIR DOMINATION NUMBER
 
Discussiones Mathematicae Graph Theory
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137638    1399/09/06   2020/11/26    
THE ROMAN DOMATIC PROBLEM IN GRAPHS AND DIGRAPHS: A SURVEY
 
Discussiones Mathematicae Graph Theory
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137639    1400/03/02   2021/05/23    
BOUNDS ON THE DOUBLE ITALIAN DOMINATION NUMBER OF A GRAPH
 
Discussiones Mathematicae Graph Theory
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137640    1400/03/02   2021/05/23    
FAIR TOTAL DOMINATION NUMBERIN CACTUS GRAPHS
 
Discussiones Mathematicae Graph Theory
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116573    1398/03/08   2019/05/29    
کرانهایی برای عدد احاطه گر رومی مکانی
BOUNDS ON THE LOCATING ROMAN DOMINATION NUMBER IN TREES
 
Discussiones Mathematicae Graph Theory
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85641    1397/06/31   2018/09/22    
A note on the fair domination number in outerplanar graphs
 
Discussiones Mathematicae Graph Theory
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85634    1397/07/22   2018/10/14    
Fair domination number in cactus graphs
 
Discussiones Mathematicae Graph Theory
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85635    1397/07/22   2018/10/14    
Some progress on the double Roman domination in graphs
 
Discussiones Mathematicae Graph Theory
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85636    1397/08/18   2018/11/09    
On the Roman domination stable graphs
 
Discussiones Mathematicae Graph Theory
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105966    1396/09/16   2017/12/07    
Sharp bounds for the number of matchings in generalized-theta-graphs
 اردشیر دولتی ملک اباد، S. Golalizadeh
Discussiones Mathematicae Graph Theory
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6868    1391/07/10   2012/10/01    
اولین صفحه...821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 836 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی