جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اولویت بندی گیاهان دارویی موثر بر کولیت اولسراتیو از منظر طب ایرانی
Prioritization of medicinal plants affecting ulcerative colitis from the perspective of Iranian medicine
 
طب سنتی اسلام و ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158405    1399/05/20   2020/08/10    
مروری بر رابطة عملکرد قلب و راهکار های تقویت ان در پیشگیری از بروز افسردگی از دیدگاه حکیم ابن سینا
A review of the relationship between heart function and strategies to strengthen it in preventing depression from a wise perspective Ibn Sina
 
طب سنتی اسلام و ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148288    1398/10/15   2020/01/05    
بررسی و اولویت بندی داروهای مفردة موثر در ترک اعتیاد به تریاک در منابع منتخب طب سنتی ایرانی
Review and prioritization of individual drugs effective in quitting opium addiction In selected sources of traditional Iranian medicine
 
طب سنتی اسلام و ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158290    1398/05/15   2019/08/06    
بررسی ارتباط علائم هیپوتیروئیدی با سومزاج سرد
The association of hypothyroidism symptoms with cold dystemperament )Su-e-Mizaj-e Barid(
 
طب سنتی اسلام و ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158371    1398/06/04   2019/08/26    
اسباب و علل کم‌خونی‌ در طب سنتی ایرانی و مقایسه ان با طب رایج
A Comparative Study of Urticaria and Angioedema Symptoms, Etiology and Diagnosis Based on Persian and Conventional Medicine
 
طب سنتی اسلام و ایران
Endnote  XML  Paper ID : 159171    1400/03/10   2021/05/31    
ورزش در بارداری از دیدگاه طب سنتی ایران
Exercise in pregnancy from the perspective of Iranian traditional medicine
 
طب سنتی اسلام و ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159320    1399/11/20   2021/02/08    
اسباب و علل کم خونی در طب سنتی ایرانی و مقایسة ان با طب رایج
Causes of anemia in traditional Persian medicine and comparison with conventional medicine
 
طب سنتی اسلام و ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159321    1400/03/20   2021/06/10    
بررسی و اولویت‌بندی داروهای موثر در درمان بلخیه (سالک) در منابع منتخب طب سنتی ایرانی
Investigation and prioritization of effective drugs in the treatment of Balkhieh (cutaneous leishmaniasis) in selected sources of Traditional Persian Medicine
 
طب سنتی اسلام و ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159322    1400/09/10   2021/12/01    
Performance Evaluation of Neural Network Based Pulse-Echo Weld Defect Classifiers
 سعید سیدطبائی
Measurement Science Review
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6946    1391/06/20   2012/09/10    
Clinicopathologic study of odontogenic tumors;118 cases
 گیتا رضوانی
Research Journal of Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6951    1391/06/11   2012/09/01    
اولین صفحه...841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 847 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی