جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

راهکار ایمانی -شناختی سوره مبارکه فجر در دست یابی به ارامش قلبی
Cognitive relgious Starategy of Surah M obarakeh Fajr in Achiveing Serenity and Confidence
 
قران و طب=Quran and Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85674    1397/03/01   2018/05/22    
بهزیستی کم توانان جسمی از منظر ایات قران
The Welfare of the Physically-Disabled Individuals in Quran Verses
 
قران و طب=Quran and Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106279    1397/09/01   2018/11/22    
تنظیم منفی فاکتور رشد اندوتلیال رگی توسط یکB- بلوکر
Down-Regulation of Vascular Endothelial Growth Factor by a Beta-Blocker
 فاطمه حاجی قاسمی
8th International Congress on Autoimmunity
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7321    1391/02/22   2012/05/11    
کاهش فعالیت ژلاتیناز A در سلولهای صلاحیت دار ایمنی توسط وراپامیل
Down regulation of gelatinase- a activity by verapamil in immunocompetent cells
 فاطمه حاجی قاسمی
EAACI 11th Immunology winter School
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7322    1391/11/08   2013/01/27    
باور زنان استفاده کننده از روش نزدیکی منقطع نسبت به قرص های پیشگیری از بارداری برای تهیه ابزار با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
Salient Beliefs Relevant to Oral Contraceptives Among Withdrawal Users for Development of A Belief-Based Questionnaire: Applying the Theory of Planned Behavior
 پروین رهنما، علیرضا حیدرنیا 2 ، علی منتظری 3 ، فرخنده امی نشکروی 4 ، انوشیروان کاظ منژاد 5 ، ژیلا سلطا ناحمدی
تحقیقات کیفی در علوم سلامت- مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7325    1391/09/30   2012/12/20    
تکریم باورهای مذهبی بیماران از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه کیفی
Respecting the Spiritual Beliefs of Patients from the Perspective of Nurses: A Qualitative Study
 محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده
تحقیقات کیفی در علوم سلامت- مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9592    1393/06/29   2014/09/20    
  موانع حمایت از والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی: یک مطالعه کیفی
Barriers to Support for Parents of Children with Cerebral Palsy : َََA Qualitative Study
 فرحناز محمدی شاهبلاغی- حمید رضا خانکه- سیما محمد خان کرمانشاهی
تحقیقات کیفی در علوم سلامت- مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42601    1393/11/01   2015/01/21    
Segmentation of sperms Acrosome, NUcleus and Mid-piece in microscopic images of stained human semen smear
 احمد بیجار، رسول مهدوی فر
International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7335    1391/04/28   2012/07/18    
Fuzzy Based Segmentation of Multiple Sclerosis Lesions in Magnetic Resonance Brain Images
 احمد بیجار، رسول مهدوی فر
International Symposium on Computer-Based Medical Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7336    1391/07/12   2012/10/03    
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با سرمایه فکری
 زهره قاسمی پور، عبدالرضا بیگی نیا، احمد سرداری
پژوهش های مدیریت سرمایه انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7569    1391/06/20   2012/09/10    
اولین صفحه...861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 875 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی