جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مدیران برای کارافرینی سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی
 سیداحمد حسینی، حبیب ابراهیم پور، سجاد حبیبیان، معصومه خانعلی زاده
اولین همایش ملی مدیریت و کارافرینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7505    1391/02/27   2012/05/16    
بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با ویژگی های شخصیتی کارکنان کارافرین به منظور شکل گیری کارافرینی سازمانی
 سیداحمد حسینی، ابراهیم پور -حبیبیان
اولین همایش ملی مدیریت و کارافرینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7503    1391/02/28   2012/05/17    
مخاطره پذیری سازمانی فرایند اجرایی کارافرینی سازمانی
Corporate venturing
 جلال عبداللهی، سعید خدامرادی
اولین همایش ملی مدیریت و کارافرینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7338    1391/02/28   2012/05/17    
تبیین نقش کارافرینی فناورانه در ایجاد شرکت های بر پایه فناوری جدید
Technologica entreprenureship
 رضا کهن هوش نژاد ، سعید خدامرادی
اولین همایش ملی مدیریت و کارافرینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7339    1390/02/28   2011/05/18    
نقش تعاملات دانشی در ایفای وظیفه کار افرینی در ستاد مرکزی شرکت های هولدینگ
knowledge transfer in holding companies
 حسن خلیلی، سعید خدامرادی
اولین همایش ملی مدیریت و کارافرینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7340    1390/02/27   2011/05/17    
رویکردهای کمی در استراتژی اقیانوس ابی
Quantitative approach to blue ocean strategy using genetic algorithm
 جلال عبداللهی، سعید خدامرادی
نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7341    1391/08/23   2012/11/13    
بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص بهای تولیدکننده با عملکرد مالی
The Relationship between Consumer Price Index and Producer Price Index with financial performance
 سعید خدامرادی، محمد سعادتمند
Science Series Data Report
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7344    1391/02/12   2012/05/01    
the expectation and perception of private banks customers regardingto service quality
 مصطفی قاضی زاده، مجید رضا داوری.علی سلیمانی بشلی.روحالله ابراهیم نژاد
Science Series Data Report
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6307    1391/02/01   2012/04/20    
A Robust iris recognition system with fast pupil localization
 سمیرا کوشکستانی، محمد پویان، حامد ساجدی
Science Series Data Report
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8530    1391/04/10   2012/06/30    
تاثیر گروه همتایان در ارتقای وضعیت سلامت جسمی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
The Effect of Peer Support Groups on Promotion of Physical Health Status of Patients Suffering from Multiple Sclerosis
 مریم جدید میلانی، طاهره اشک تراب،ژیلا عابد سعیدی، حمید علوی مجد
توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی=Journal of Research Development in Nursing & Midwifery
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7353    1391/09/11   2012/12/01    
اولین صفحه...861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 876 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی