جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

STUDY OF DIFFERENT WEED MANAGEMENT METHODS OF THYME (THYMUS VULGARIS L
 مجتبی خزائی، مجید امینی دهقی، Mojtaba Khazaie، Eskandar Zand، Hasan Habibi ، Allaedin، Kordenaeej
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9888    1392/02/25   2013/05/15    
EFFECT OF BIOLOGICAL AND CHEMICAL FERTILIZERS ON MORPHOLOGY,YIELD AND LAND EQUIVALENT RATIO IN MIXED CROPPING OF ALFALFA AND FENNEL
 زینب بساق زاده ، مجید امینی دهقی، Zeinab Bosaghzadeh،Ali Mohammad Modares Sanavi، Mohammad Hossein Fotokian، Mina Agha Baba Dastjerdi1
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9889    1392/02/25   2013/05/15    
EFFECTS OF BIOFERTILIZERS AND CHEMICAL ON QUANTITATIVE AND QUALITATIVE YIELD OF DRAGONHEAD (DRACOCEPHALUM MOLDAVICA L.)
 قاسم طلایی، مجید امینی دهقی، Ghasem Hosein Talaei، Mehdi Rezaei
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9890    1392/02/25   2013/05/15    
STUDY THE EFFECT OF BIOFERTILIZERS ON SOME OF CHARACTERISTICS OF MILK THISTLE
 قاسم طلایی، مجید امینی دهقی، Ghasem Hosein Talaei، Mehdi Rezaei
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9891    1392/02/25   2013/05/15    
EFFICIENCY OF BIOFERTILIZERS AND CHEMICAL FERTILIZER ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF DRAGONHEAD (DRACOCEPHALUM MOLDAVICA L.)
 قاسم طلایی، مجید امینی دهقی، Ghasem Hosein Talaei، Mehdi Rezaei
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9892    1392/02/25   2013/05/15    
THE EFFECTS OF BIOLOGICAL FERTILIZER AND INTERCROPPING ON SOME QUANTITY AND QUALITY CHARACTERISTICS OF FENNEL (FOENICULUM VULGARE L.)
 مینا اقابابادستجردی، مجید امینی دهقی، Mina Agha Baba Dastjerdi، Mohammad Reza Chaichi، Mohammad Hossein Fotokian، Zeinab bossaghzadeh1
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9893    1392/02/25   2013/05/15    
BENEFIT OF ALFALFA AND FENNEL INTERCROPPING IN DIFFERENT LEVELS OF PLANTING PATTERN AND BIOFERTILIZER
 مینا اقابابادستجردی، مجید امینی دهقی، Mina Agha Baba Dastjerdi1، Mohammad Reza Chaichi، Mohammad Hossein Fotokian، Zeinab bossaghzadeh2
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9894    1392/02/25   2013/05/15    
THE REACTION OF BALM (MELISSA OFFICINALIS L.) TO DROUGHT STRESS
 زهرا چگینی، مجید امینی دهقی، Zahra Chegini، Bohloul Abbaszadeh2 and Azizeh Faraji3
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9895    1392/02/25   2013/05/15    
تنوع ژنتیکی توده های نایین هاوندی با استفاده از تجزیه پروتیین
GENETIC DIVERSITY OF NAEIN-E HAVANDI (ANDROGRAPHISPANICULATA L.) ACCESSIONS USING PROTEIN ANALYSIS
 داریوش طالعی
2nd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32027    1395/02/29   2016/05/18    
تاثیر اوادرمانی برگرفته از طبیعت بر بیقراری و معیارهای فیزیولوژیک اضطراب در بیماران تحت پیوند عروق کرونر طی فرایند جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی : کارازمایی بالینی
Effect of nature-based sound therapy on agitation and anxietin coronary artery bypass graft patients during the weaning of
 
International Journal of Nursing Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9054    1393/01/01   2014/03/21    
اولین صفحه...901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 906 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی