جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Effect of nature-based sounds’ intervention on agitation, anxiety, and stress in patients under mechanical ventilator support: A randomised controlled trial
 وحید سعادتمندلاری، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
International Journal of Nursing Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7811    1392/04/04   2013/06/25    
تاثیر تمرینات هوازی بر سطوح سرمی سایتوکاین های tnf-alpha, IL-6 و IL-1beta , Hsp70 در موش های صحرایی
the effects of exersie training on il-6,tnf-alpha, il-1beta and hsp70 in serum of rats
 امین عیسی نژاد، زهیر حسن صراف، مهدی مهدوی، رضا قراخانلو
علوم زیستی ورزشی- حرکت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7734    1391/11/01   2013/01/20    
مقایسة میزان تمرکز توجه و BDNF ناشی از اعمال تمرین استقامتی در دختران و پسران غیرورزشکار
A Compareson of Focus of Attention and BDNF Caused by Endurance Exercise in Non-Athlete Boys and Girls
 مهدی شهبازی، علی صمدی، زهرا نعمتی، ابولفضل شایان
علوم زیستی ورزشی- حرکت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43845    1396/03/25   2017/06/15    
تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر توده عضله و شاخص های اکسایشی- ضد اکسایشی در بافت عضله موش های صحرایی دیابتی
Effect of Progressive Resistance Training on Muscle Mass and Oxidative -Antioxidative Markers in Diabetic Rats
 
علوم زیستی ورزشی- حرکت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42645    1396/09/25   2017/12/16    
A study of therapeutic ultrasound and exercise treatment for muscle fatigue in patients with chronic non specific low back pain: A preliminary report
 داریوش مهدی برزی، Ebadi S، Ansari NN، Naghdi S، Fallah E، Barzi DM، Jalaei S، Bagheri H
Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7815    1392/02/25   2013/05/15    
The role of leukotrienes in immunopathogenesis of rheumatoid arthritis
 فاطمه حاجی قاسمی، Bahman Yousefi ، Farhad Jadidi-Niaragh ، Gholamreza Azizi، Abbas Mirshafiey
Modern Rheumatology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7822    1392/01/06   2013/03/26    
OFFICINALIS L.) ESSENTIAL OILS ON GERMINATION OFCORM,EFFECT OF TEMPERATURE AND ROSEMARY (ROSMARINUSOFFICINALIS L.) ESSENTIAL OILS ON GERMINATION OFCORM,(ALLIUM CEPA L.)
 عبدالامیر بستانی
دومین همایش ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7823    1392/02/25   2013/05/15    
اثر تجویز نانوکورکومین دندروزومی برمحرومیت از مورفین در موش بزرگ
Effect of dendrosomal nanocurcumin on morphinr withdrawal
 جلال الدین نوروزی طالخونچه، مجید حسن پورعزتی
دومین همایش ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30998    1394/08/06   2015/10/28    
Effect of Hydrogen Peroxide Concentration in Remediation of Oil-contaminated Soils with Use of Fenton Reaction
 اعظم السادات یوسفی دازمیری ، عبدالامیر بستانی
journal of chemical health risk
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7824    1391/09/01   2012/11/21    
بررسی فراوانی چهار ژن توکسین Cry اختصاصی حشرات راسته دوبالان در جدایه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis با استفاده از واکنش PCR
 روح الله عباسیان جزی، حبیب عباسی پورشوشتری، روح اله عباسیان جزی، حبیب عباسی پور، منصوره کشاورزی
همایش بیوتکنولوژی محیط زیستی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7831    1392/03/05   2013/05/26    
اولین صفحه...901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 907 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی