جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

زهراگینی چهار جدایه از قارچ Beauveria bassiana روی جمعیّت‌های تابستان‌گذران و زمستان‌گذران سن گندم، Eurygaster integriceps
 حبیب عباسی پورشوشتری، زینب قمری زارع، حسن عسکری، حبیب عباسی پور، عزیز شیخی گرجان و ایت اله سعیدی زاده
مهار زیستی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10425    1393/10/01   2014/12/22    
گزارش میزبانی زنبور Hyposoter clausus (Ichneumonidae: Campopleginae) پارازیتویید لارو سفیده‌ی کوچک کلم،Pieris rapae از مزارع کلم گل تهران
 غلامحسین حسن شاهی، حبیب عباسی پورشوشتری، غلام حسین حسن شاهی، حبیب عباسی پور، ریجیو جاسیلا، فاطمه جهان، زهرا دوستی
مهار زیستی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10428    1393/10/01   2014/12/22    
مطالعه اثر بیوکنترلی سویه های سودوموناس فلورسنت بر نماتد ریشه گرهی در ریزوسفر ارقام گوجه فرنگی
Evaluation of Pseudomonas fluorescens strains for biological control of root-knot nematode in some tomato cultivars
 Saeedeh Tanha , Fereshteh Bayat , Fatemeh Jamali , Ayat Allah Saeidi Zadeh
مهار زیستی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43070    1395/07/15   2016/10/06    
بررسی تاثیر روغن ولک بر کفشدوزک‌های Cryptolaemus montrouzieri Muls و Chilocorus bipustulatus (L.)
The effect of Volk oil on the ladybirds Cryptolaemus montrouzieri and Chilocorus bipustulatus (Col.: Coccinellidae)
 امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور، مهدی قادری
مهار زیستی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84944    1396/12/01   2018/02/20    
ON RATIONAL NONLINEAR CHARACTERS OF FINITE GROUPS
سرشتهای غیر خطی گویای گروههای متناهی
 حسام الدین شریفی
The International Conference on Group Theory,Novosibirsk Sobolev Institute of Mathematics Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8064    1392/04/26   2013/07/17    
بررسی مراحل تغییر مصرف چربی و عوامل مرتبط در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران 1391
 کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8120    1392/06/20   2013/09/11    
مراحل تغییر و پیش بینی کنندگی سازه خودکارامدی در انجام رفتار خودازمایی پستان زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران
 کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی، فاطمه محمودی
کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8121    1392/06/20   2013/09/11    
بررسی ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری زودرس
 علی دواتی، شکوفه علیمحمدیان
کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8080    1392/06/20   2013/09/11    
بررسی علل موافقت با سزارین انتخابی در ماماهای شهر تهران
Causes of selective in Midwives Cesarean Section in Tehran
 
کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7985    1392/06/22   2013/09/13    
اثر تمرین تناوبی و مصرف تاموکسیفن بر فاکتورهای منخب رگزرایی تومور در موش های مبتلا به سرطان پستان
The effects of interval training and tamoxifen on angiogenezis factor in bolb/c mice with breast cancer tumor
 امین عیسی نژاد، صادق امانی، علی محمد علیزاده، حسین صفرزاده
کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8346    1392/06/22   2013/09/13    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 921 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی