جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی میزان الودگی دانه های گلرنگ به مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae) روی ارقام مختلف گلرنگ در جنوب تهران
 زهرا دوستی ، حبیب عباسی پورشوشتری، زهرا دوستی، حبیب عباسی پور، علیرضا عسکریان زاده
دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7989    1392/05/30   2013/08/21    
نقش زنبور پارازیتوئید Ormyrus gratiosus در پارازیتیسم طبیعی مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae) روی ارقام مختلف در جنوب تهران
 زهرا دوستی ، حبیب عباسی پورشوشتری، زهرا دوستی، حبیب عباسی پور ، علیرضا عسکریان زاده، کیوان اگاهی
دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7990    1392/05/30   2013/08/21    
اثر اسانس نعنا و دارچین روی دو مرحله زیستی کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae
 رویا رضائی ، حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، رویا رضائی، جابر کریمی، حبیب عباسی پور، علیرضا عسکریان زاده و کیوان اگاهی
دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7991    1392/05/30   2013/08/21    
ارزیابی درصد الودگی مزارع پنبه به کرم خاردار،Earias insulana Boisduval. (Lep.: Noctuidae) و رابطه ان با تله های فرمونی
 فهیمه حاجتمند ، حبیب عباسی پورشوشتری، حاجتمند، فهیمه، عباسی پور، حبیب، امین، غلامعلی،عسکریان زاده، علیرضا، صدری، سید احمد
دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7992    1392/05/30   2013/08/21    
کنترل کرم خاردار پنبه، Earias insulana Boisduval. (Lep.: Noctuidae)با استفاده از تله های فرمونی به روش شکار انبوه
 فهیمه حاجتمند ، حبیب عباسی پورشوشتری، حاجتمند، فهیمه، عباسی پور، حبیب، امین، غلامعلی،عسکریان زاده، علیرضا
دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7993    1392/05/30   2013/08/21    
اثر ذخیره سازی زنبور پارازیتوئید بالغ Habrobracon hebetor (Say)(Hym.: Braconidae) در شرایط سردخانه بر کارایی ان
 زهرا موسی پور، حبیب عباسی پورشوشتری، موسی پور، زهرا، عسکریان زاده، علیرضا، عباسی پور، حبیب و اگاهی، کیوان
دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7994    1392/05/30   2013/08/21    
بررسی اثر باکتری های محرک رشد و مقادیر مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر ....
 علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، زهرا حیدری
دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8014    1392/05/30   2013/08/21    
بررسی اثر کودهای الی و زیستی بر عملکرد زعفران زراعی
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، صادق امینی
دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8015    1392/05/30   2013/08/21    
In Vivo Neutralization of Botulinum Neurotoxins Serotype E with Heavy-chain Camelid Antibodies (VHH)
 حمید باخرد، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری، معصومه رجبی-محمد محمدی-ولید ابراهیم زاده-لیلا صافی-حمید زارع
Molecular Biotechnology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7997    1392/02/21   2013/05/11    
Evaluation of the use of a peppermint mouth rinse for halitosis by girls studying in Tehran highschool
بررسی استفاده دهان شویه نعناع فلفلی برای هالیتوزیس دانش اموزان دبیرستان های تهران
 رزا حق گو، فرید عباسی
Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8673    1392/05/10   2013/08/01    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 922 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی