جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مقایسه تاثیر ادامس زایلیتول و معمولی در کاهش استرپتوکک های دهانی
Comparing the efficacy of xylitol?containing and conventional chewing gums in reducing salivary counts of Streptococcus mutans: An in vivo study
 رزا حق گو،افشاری، قناعت، اقازاده
Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31564    1394/10/12   2016/01/02    
مقایسه اثر انتی باکتریال کلر هگزیدین0/2? و غلظت های مختلف عصاره Cyperus rotundus
Comparison Between Antibacterial Effect of Chlorhexidine 0.2 and Different Concentrations of Cyperus rotundus Extract: An In vitro Study
 رزا حقگو- مجید مهران- حمیده فرجیان زاده- الهه افشاری- نفیسه فرجیان زاده
Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54113    1396/07/02   2017/09/24    
اثرات انتی باکتریال غلظت های مختلف ریشه گیاه Althaea officinalis به جای کلرهگزیدین 0/2? و پنی سیلین روی استرپتوکک موتان و لاکتوباسیل( ازمایشگاهی)
Antibacterial effects of different concentrations of Althaea officinalis root extract versus 0.2 chlorhexidine and penicillin on Streptococcus mutans and Lactobacillus (in vitro)
 رزا حقگو - مجید مهران - الهه افشاری - حمیده فرجیان زاده- مطهره احمد وند
Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43935    1396/05/15   2017/08/06    
Comparison of the microhardness of primary and permanent teeth after immersion in two types of carbonated beverages
 حمیدرضا حقگو، رزا حقگو، فاطمه ملااسداله
Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32170    1395/05/09   2016/07/30    
Histopathological evaluation of dental pulp of primary teeth pulpotomized with formocresol with/without a capping agent: A randomized clinical trial
 
Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85597    1397/07/16   2018/10/08    
موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک پالپوتومی مولارهای ششیری با سیر و فرموکرزول
Clinical and Radiographic Evaluation of Allium sativum Oil (Garlic Oil) in Comparison with Formocresol in Primary Molar Pulpotomy
 
Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116719    1398/05/17   2019/08/08    
اثر روشهای مختلف پیوند، سن پایه و زخم زنی زیر محل پیوند بر درصد گیرایی نهایی و برخی صفات رشدی گردوی ایرانی
The effect of grafting
 
هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158358    1398/06/02   2019/08/24    
تاثیر محلول پاشی با اسید جیبرلیک روی افزایش طول محور خوشه انگور بیدانه یاقوتی
Effect of gibberellic acid spraying on cluster elongation of ?Yaghooty? seedless grape
 اورنگ خادمی، امید علی قاسم بیگی، جواد عرفانی مقدم
هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9179    1392/06/19   2013/09/10    
بررسی اثر شوری اب و خاک بر مولفه های رشد و کیفیت اسانس بابونه شیرازی
The study of effect of soil and water salinity on growth factors and quality of essential oil of
 کریم نوری خانقاه، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی، محمدحسین فتوکیان
هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8006    1392/06/04   2013/08/26    
بررسی تاثیر روش مصرف کود زیستی نیتروژن بر گیاه دارویی همیشه بهار
The effect of submit an application of Nitrogen bio- fertilizer on Marigold (Calendula officinalis
 حشمت امیدی، سیروس صارمی و علیرضا پازکی
هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8007    1392/06/04   2013/08/26    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 923 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی