جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر مقایسه ای اموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و سطح کیفیت زندگی
Comparative effect of of neurofeedback training on decrement of generalized anxiety disorder and quality of life
 محمدرضا نایینیان، باباپور جلیل؛ گروسی فرشی، میر تقی؛ شعیری محمد رضا و رستمی رضا
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 2162    1391/06/01   2012/08/22    
تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن
 محمدرضا شعیری
بیهوشی و درد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8716    1392/09/30   2013/12/21    
اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی (MBSR) بر کاهش افسردگی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن (CLBP)
 محمدرضا شعیری
بیهوشی و درد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8137    1391/12/29   2013/03/19    
تبیین کیفی راهکارهای ارتقای بصیرت بسیجیان
 مهدی سبحانی نژاد
مطالعات راهبردی بسیج
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8138    1391/03/30   2012/06/19    
مقایسه گفتمان های مصرف با تاکیدبر نظرات مقام معظم رهبری
 ابوالفضل ذوالفقاری، ابوالفضل احمدی
مطالعات راهبردی بسیج
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9688    1392/10/25   2014/01/15    
شناسایی سیاست‌های منابع انسانی دولت بر اساس اندیشه‌های امام علی(ع) در نهج‌البلاغه
Identifying the governments human resources policies based on the ideas of Imam Ali (as) in Nahj al-Balaghah
 
مطالعات راهبردی بسیج
Endnote  XML  Paper ID : 159144    1399/07/28   2020/10/19    
طراحی الگوی سنجش امنیت اقتصادی کشور
Designing a model for measuring the economic security of the country
 
مطالعات راهبردی بسیج
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159146    1394/09/07   2015/11/28    
سناریوهای اینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران در نظام قدرت
 
مطالعات راهبردی بسیج
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158338    1398/07/01   2019/09/23    
مدلسازی ابعاد و مولفه‌های قدرت علمی جمهوری اسلامی بر اساس اندیشه¬های مقام معظم رهبری
Modelling aspects and elements of I.R.Iran Scientific Power based on Supreme leader’s Thoughts
 
مطالعات راهبردی بسیج
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85443    1397/06/19   2018/09/10    
شناسایی عوامل موثر برمشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی ایرانی
 
مطالعات راهبردی بسیج
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42411    1396/01/11   2017/03/31    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 938 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی