جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم،امنیت نرم و تهدید نرم
Social capital link soft power, soft security threats and software
 
مطالعات قدرت نرم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42947    1393/02/01   2014/04/21    
رابطه بین حکمرانی خوب و صیانت از سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های قدرت نرم با نگاهی به قانون اساسی ج.ا.ا
The relationship between good governance and protection of social capital as one of the components of soft power by looking at the constitution of the Islamic Republic of Iran
 
مطالعات قدرت نرم
Endnote  XML  Paper ID : 158655    1400/03/23   2021/06/13    
بررسی تاثیر مولفه های برنامه درسی پنهان بر بعد سیاسی هویت اسلامی – ایرانی دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران
 مهدی سبحانی نژاد
مطالعات قدرت نرم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8140    1391/08/30   2012/11/20    
نقش فرقه بهاییت در تقابل با نظام جمهوری اسلامی در عرصه جنگ نرم
 حمید اکار، زاهد غفاری هشجین
مطالعات قدرت نرم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8676    1390/11/30   2012/02/19    
Germination Response of MR 219 Rice Variety to Different Exposure Times and Periods of 2450?MHz Microwave Frequency
 داریوش طالعی، Alireza Valdiani، Mahmood Maziah، and Mohammad Mohsenkhah
Scientific World Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8141    1392/06/28   2013/09/19    
Power and Time Slot Allocation in Cognitive Relay Networks Using Particle Swarm Optimization
 پویا درخشان برجوئی، غلامرضا داداش زاده، دکتر رضوی زاده - دکتر رزازی
Scientific World Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8180    1392/05/31   2013/08/22    
Numerical Algorithm Based on Haar-Sinc Collocation Method for Solving the Hyperbolic PDEs
  A. Pirkhedri, H. H. S. Javadi, and H. R. Navidi
Scientific World Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42563    1393/08/25   2014/11/16    
تظاهرات دهانی سندرم ( trichodentosseous (TDO
Protests Mouth Syndrome
 رزا حق گو، فرید عباسی
سومین کنگره سراسری دانشگاه ازاد اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8143    1392/06/25   2013/09/16    
تظاهرات دهانی و درمان مشکلات دهانی سندرم pierre robin
Protests mouth syndrome treatment of oral problems pierre robin
 رزا حق گو، فرید عباسی
سومین کنگره سراسری دانشگاه ازاد اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8144    1392/06/25   2013/09/16    
تاثیر کاربری های مختلف بر تغییرات مکانی شوری در اراضی کشاورزی جنوب تهران
Effects of land utility on spatial variability of soil salinity in agricultural lands of Southern Tehran
 فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی، فاطمه یزدانی نژاد
همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8147    1391/12/17   2013/03/07    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 939 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی